ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Сливен – Множи се местният пернат дивеч

разселване дивеч

Ловците от ЛРС-Сливен имат практиката ре­довно да закупуват фазани, които след доотглеждане във волиер освобождават в природата, за да опреснят и обога­тят дивата популация от тази птица. Тя, на територията на с. Младово например, е стабилна и радва с присъствие. Във два волиера на сдружението – в Камен и Младово – бяха на­станени 255 броя 90-дневни фазана, от които 170 са купени от стопанството на фирма „Сокол – БЛРС” край Русе с пари на сливенските ловци, а останалите 85 са дадени по Нацио­налната програма за задивечаване.

След адаптацията на фазаните във волиерите, те ще бъ­дат раздадени на дружинките – в Глуфишево, Кермен, Ско­белево и др., като по-малко бройки ще бъдат разпределени на всяка дружинка, за да може количеството закупени птици да стигне за повече на брой дружини. 90-дневните фазани са в отлично състояние и по думите на Светослав Аврамов, ръководител на ЛРС-Сливен, птиците са много енергични, ук­репнали и бързо ще се адаптират към живота в диви условия, който скоро ги очаква.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество – гр. Сливен
Пощ. код: 8800
Телефон: 62 24 66
Мобилен: 0888 799 688

Реклама

ЛОГО - СЛРБ