ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Обучение в ЛРС-Хасково по актуални проблеми, свързани с АЧС

обучение хасково

ЛРС-Хасково организира обу­чение на ловците по актуални проблеми, свързани с опас­ността от африканска чума по свинете. Участваха по двама представители от всяка дружинка. Лектор бе д-р Владимир Хърсев от Областната дирекция по безопасност на храните в Хасково.

Присъстващите научиха как се прилагат мерки за биоси­гурност при първична обработка на отстрелян дивеч, вклю­чително взимане и изпращане на проби от диви свине за ла­бораторно изследване и диагностика.

Хасковските ловци положиха усилия и своевременно из­градиха на стопанисваните площи съоръжения за съхране­ние на труповете на отстреляните диви свине до излизане на лабораторните резултати. Взети са и мерки за редуциране на популацията им в ловните райони. Всички са предупредени, че при евентуално откриване на трупове на умрели диви сви­не в ловните полета трябва незабавно да уведомяват ОДБХ.

Такива обучения за ловците съвместно с Окръжната ди­рекция по безопасност на храните се провеждат и в други общини на Хасковска област.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

“Ловно-рибарско дружество Хасково” – гр. Хасково
Пощ. код: 6300
Телефон: 62-20-11
Мобилен: 0878 669 471

Реклама

ЛОГО - СЛРБ