НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Комисията към комитета REACH реши: Ограничава се употребата на оловни муниции във влажните зони

По непотвърдена информация на сайта SLRB.BG при проведеното днес, 3 септември, гласуване на членовете на Комисията към регламента REACH са се приели предложените промени, които ще ограничат употребата на оловни муниции във влажните зони. В комисията има и български представител, който е от Министерството на околната среда и водите. Към момента няма яснота как е гласувал той, но според информацията на сайта ни 89.99% от участниците са гласували  “за”, 7,10% “против” и 2,91% са гласували “въздаржал се”. След като решението е взето, то трябва да премине през процедура по регулиране и контрол в Европейския парламент, което ще отнеме около 2-3 месеца. Официално, промените ще влязат в сила 20 дни след публикуването им във вестника на Европейския съюз, което се очаква да стане в края на тази година или най-късно в началото на следващата. След това всяка държава-членка ще разполага с 24 месеца преходен период, за да синхронизира законодателството си с европейското.

Ще забрани ли Европа оловните муниции? (ВИДЕО)

Предложението е прието въпреки много неясноти и неточности, за които Федерацията на европейските ловни асоциации (FACE) и Съюзът на ловците и риболовците в България(НЛРС-СЛРБ) не веднъж алармираха и изпращаха предложения за отпадането или промяната на тези спорни точки. Най-съществен проблем е дефиницията “влажна зона” и определянето ѝ.
Към момента комисията към регламента REACH приема тълкованието на Рамсарската конвенция, според което всяка локва е влажна зона. Можете да научите повече по темата във видеото подготвено от FACE:

Сериозна предпоставка за правни казуси създава и забраната за притежание на оловни муниции в тези влажни зони (100 м около воден обект). Не е ясно как ловците ще преминават през тези зони, дори ако не стрелят, а само минават носейки оловни боеприпаси.

Екипът на Съюза на ловците и риболовците в България (НЛРС-СЛРБ) също подготви материал по темата, като показа какви ще са преките последствия за ловците у нас. Според оръжейния консултант Любомир Димитров подобна промяна би се отразила сериозно върху ловната общност в България. „Оловото, това е фундамента върху, който се изгражда по принцип оръжейната индустрия, култура… Балистиката е базирана върху оловото. Това е материал, който се използва над 200 години в оръжейните системи и продължава да се използва и до днес – казва експертът.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ!

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ