ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Пореден случай на мъртва риба в роден водоем

мъртва риба

Високи нива на амониев азот и стотиците мъртви риби край Черноморец

Много мъртва риба се е появили край язовир “Крива круша” в землището на Черноморец, където е установена висока концентрация на амониев азот и ниско съдържание на кислород. Това са показали първичните анализи на взетите проби. Това е и вероятната причина за измирането на стотици риби. Не е ясно обаче откъде е дошло замърсяването, защото в района няма промишлени обекти, няма и изтичане на отпадни води. “Водата в язовира е малко – приблизително 30% от общия обем, което е вероятна причина за липсата на кислород. Обходихме района, той граничи с полски път и земеделска нива, не сме открили наличие на опаковки от препарати за растителна защита” – обясни гл. експерт в Басейнова дирекция-Бургас Събина Русева.

Почистиха бреговете на язовир „Бели Лом“

До 2016 г. язовирът е стопанисван от Ловно-рибарско дружество “Лебед” – Бургас. Тогава той е зарибен с толстлоб, шаран и таранка с цел спортен риболов. След това водоемът е предаден за стопанисване на община Созопол, която го отдава на концесия.

“Горният язовир, те са два – “Голяма круша” и “Малка круша”, е източен, останал е без вода, тоест спрял е притокът на вода от единия язовир към другия, спрял е притокът на кислород. Другият фактор е огромното количество риба, който през годините би трябвало да се редуцира” – коментира ръководителят на ловно-рибарско дружество “Лебед” Невен Каравасилев.

“Към настоящия момент това е първият такъв сигнал за масово измиране на риба, имаше подобен преди три –четири месеца във Варна, но към настоящия момент това е единственият”, подчерта директорът на ИАРА Галин Николов. Около мястото няма зауствания или изтичане на отпадъчни води. Няма и брегови източници на замърсяване. Мъртвата риба вече е почистена.

Посетете нашата Фейсбук страница

www.dnes.bg

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ