НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Поздравителен адрес от ИАГ до Общото събрание на НЛРС-СЛРБ

иаг

В поздравителен адрес до Общото събрание на НЛРС-СЛРБ изпълнителния директор на ИАГ Мирослав Маринов казва:

„Изказвам Ви и благодарността си за изключително резултатната ни съвместна дейност в лова и риболова, която е в съответствие с принципите на разумно неустойчиво ползване на природните ресурси. Това е и отговорност, която ще гарантира запазване на биоразнообразието и екологичното равновесие на дивеча и горските ресурси и за напред и ще осигурява по-добри условия за ловен туризъм в страната ни.”

Състоя се Общото събрание на НЛРС-СЛРБ

Вижте пълния текст по-долу.

иаг

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ