НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Риболовци ще помагат в борбата с бракониерството

риболовци бракониерството

Българската федерация по риболовни спортове вече има сключен договор за съ­трудничество с Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Споразумението, подписано от изпълнителния директор на ИАРА доц. д-р Галин Николов и председате­ля на федерацията Георги Михалов, урежда как ще се провежда бъдещото партньорство, чиято основна цел е опазването на рибното богатство в България.

БФРС ще излъчи свои доброволци от клу­бовете от цялата страна, които да помагат на инспекторите от ИАРА при осъществя­ването на контрола. Те ще бъдат снабдени с необходимия документ, удостоверяващ правомощията им. Всички възможности за взаимопомощ са регламентирани в догово­ра, който е за срок от 2 години.

Тази стъпка от страна на ИАРА е доброна­мерен жест на протегната ръка, който люби­телите риболовци очакваха отдавна. Защото потенциалът им е голям и беше неразумно да не се ползва за общата кауза. И без дру­го повечето от акциите на надзорниците от ИАРА се провеждат по сигнали, подадени от любители риболовци.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Scroll to Top