ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Риболовци ще помагат в борбата с бракониерството

риболовци бракониерството

Българската федерация по риболовни спортове вече има сключен договор за съ­трудничество с Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Споразумението, подписано от изпълнителния директор на ИАРА доц. д-р Галин Николов и председате­ля на федерацията Георги Михалов, урежда как ще се провежда бъдещото партньорство, чиято основна цел е опазването на рибното богатство в България.

БФРС ще излъчи свои доброволци от клу­бовете от цялата страна, които да помагат на инспекторите от ИАРА при осъществя­ването на контрола. Те ще бъдат снабдени с необходимия документ, удостоверяващ правомощията им. Всички възможности за взаимопомощ са регламентирани в догово­ра, който е за срок от 2 години.

Тази стъпка от страна на ИАРА е доброна­мерен жест на протегната ръка, който люби­телите риболовци очакваха отдавна. Защото потенциалът им е голям и беше неразумно да не се ползва за общата кауза. И без дру­го повечето от акциите на надзорниците от ИАРА се провеждат по сигнали, подадени от любители риболовци.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ