ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Учени видяха стабилни рибни ресурси в Черно море

рибни ресурси черно море

Доц. Виолин Райков, от Института по океанология към БАН, изнесе пред ме­диите интересни данни за актуалните рибни ресурси в Черно море. Те са събрани при поредната експедиция по нашето крайбрежие, про­ведена с цел изследване на биоразнообразието. Такива проучвания се правят два пъти годишно и са по дого­вор с ИАРА по изпълнение на оперативна програма.

Важно е да се отбележи, че проучванията са проведе­ни по целия български бряг от Дуранкулак до Царево, на различни дълбочини от 15 до 100 метра, където са концентрирани рибните ре­сурси. Като цяло запасите от риба са добри. Стабилно присъствие се наблюдава при местните видове – три­цона, меджит, барбуна. Даже при барбуната са регистри­рани 5-6 хиляди тона, което позволява устойчив риболов. Наличието на голяма биома­са от дребни риби е добра предпоставка за прииждане и на повече „мигранти“ през Босфора от съседните море­та. Даже вече се наблюдават пасажи със сафрид, появили са се малките на паламуда, идва чернокоп.

рибни ресурси черно море

По време на изследването учените са преброили общо 17 вида риби по нашето край­брежие – някои местни, други мигриращи. Не всички обаче са в такива количества, че да стават за активен риболов. Те са просто част от биораз­нообразието. В общата брой­ка са включени морски игли и морски кончета, макар че мнозина не ги броят за риби.

Запасите от риба тон в световен мащаб се възстановяват

Притеснително е драстич­ното свиване на популация­та на акулата. Единственият обитател на вида при нас е черноморската акула и в ми­налото числеността й е била висока. Вероятно заради пре­комерен и нерегламентиран улов от всички прилежащи страни, сега много намаля. Очевидно трябва да се отиде към регулация на този рибо­лов.

рибни ресурси черно море

При делфините положение­то е относително стабилно. Те не са застрашени, понеже се защитават от много кон­венции за биоразнообразие. Има и от трите вида, обитава­щи Черно море. Проблемът е, че се заплитат в мрежи и заради това се давят. Но тези китоподобни умират от най- различни болести. Обикнове­но се обвиняват рибарите, но не само мрежите са причина за смъртни случаи при тях.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ