140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Запасите от риба тон в световен мащаб се възстановяват

запаси риба тон

Тихоокеанска риба тон въз­становява запасите си, макар това да става по-бавно от оч­акваното. Все пак прогнозите са оптимистични – до 2024 г. да достигне международно признато ниво от около 40 хи­ляди тона. Това е становище на експерти от Международния научен комитет за различните видове риба тон в северната част на Тихия океан.

Тази прогноза може да бъде основа за обсъждане на въ­проса за разширяването на квотите за риболов. Япония отдавна твърди, че има пред­поставки за „отпускане на юз­дите“ и предлага завишени лимити на улов при всякакви международни конференции. Припомняме, че на миналого­дишната Международна сре­ща на всичките заинтересова­ни страни се прие тезата, че запасите от риба тон все още са доста крехки и не бива да се предприемат такива стъпки. За запазване на рестрикциите се обяви и САЩ и така японците останаха разочаровани.

Охладената сьомга може да пренася Covid-19

Още от края на миналия век се отчита постоянен спад на популацията, като абсо­лютен минимум бе отбелязан през 2010 г., когато запасите бяха оценени на едва 11 хи­ляди тона. Тогава въведоха и по-драстични ограничения в улова и в резултат на уси­лията на Международната общност положението се подо­бри. През 2018 г. общата маса достигна 28 хиляди тона. Все пак историците не пропускат да отбележат факта, че през далечната 1961 г. рибата тон е имала далеч по-големи из­мерения – 156 хиляди тона. Такива стойности изглеждат непосилни за възстановяване, но поне посочените 40 хиляди тона за 2024 г. са нещо съвсем в реалностите.

запаси риба тон

Впрочем, японците понесоха вече санкции за неспазване на някои наложени квоти и огра­ничения през последните 5 години. Това предизвика и не­доволството на други страни. Японската агенция за риболов засили контрола, въведе глоби за неспазване на риболовни­те разпоредби и така нещата придобиха оптимистичен вид. Вследствие на наложените ре­стрикции се забелязва трайно, макар и бавно възстановяване на запасите от риба тон.

Разбираем е интересът на Япония към тази риба, станала символ на тяхното традицион­но ястие суши. Търсена е на пазара и като суровина, и като деликатес, от който в Страната на изгряващото слънце правят всякакви специалитети.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ