ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Актуална риболовна информация от родните водоеми към 12 октомври

актуална информация водоеми

ЯЗОВИР „ГОРНИ ДЪБНИК“

Толстолобите, които се ловиха целенасочено на язовира през цялата ранна есен на дънни въдици, вече се отдръп­наха. Сега излизат редки, но пък само едри платики по 1,5-2 кг. Едни ги възприемат като бонуси, други не са във възторг от изявите им, очаквайки по-стойностни риби. От брега става риболов, като все по-често вниманието се насочва към косту­рите и така ще е до най-късна есен.

ЯЗОВИР „ШИРОКА ПОЛЯНА“

И на родопския язовир шоуто в риболова е дело основно на костури. Пасажите вече се групират в по-дълбока вода и ако се напипат става много силен риболов. Замята се основно на плувка, като живата рибка е голям деликатес и се атакува незабавно. С нея се хващат предимно по-едри костури. Раз­нообразие може да се получи с улов на бабушки, но те играят второстепенна роля. Повече перспективни места за риболов има по бреговете край пътя за Кавал тепе.

ЯЗОВИР „ТИЧА“

Като че ли има някакво затишие в риболова, което е не­обяснимо предвид меката есен. Все пак обяснението е, че нивото спадна драстично и това кара рибата да се оттегли навътре в дълбока вода. Каракудите излязоха от играта, но платики и бабушки все още се ловят от брега. Има някои попадения на бели риби, но като цяло хищниците също са лениви и не може да се разчита на сигурен улов.

ЯЗОВИР „ДИКАНИТЕ“

Риболовците са свикнали да свързват този язовир с до­брата популация от морунаш, но и това лято считаната за основна риба там разочарова. Много редки морунаши и то за кратки периоди на ранина и по свечеряване. Последни­те вести са за хващани костури от средна големина – на плувка, на бели червеи. Водата се е отдръпнала, но не драстично.

РЕКА ОГОСТА

Реката доста изтъня при продължителното засушаване в Северозападна България и риболовът е труден и несигурен. Майсторите упорито преследват бели мрени, засега с про­менлив успех. В долното течение се чува за хващани щуки, като този риболов е традиционен там. Уточняваме, че влезе в сила забрана за улов на балканска пъстърва, която се под­визава в обширни участъци по горното течение.

РЕКА ВИТ

И тази река е маловодна, а рибата групирана само по някои по-дълбоки вирове. Плевенчани се хвалят с уловени неголе­ми бели мрени и скобари по цялото продължение от града до старото корито при с. Опанец. Работят на плувка, с бели червеи за стръв.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ