ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Актуална риболовна информация от родните водоеми към 27 октомври

актуална информация от родните водоеми

ЧЕРНОМОРИЕТО

Паламудите, които нахлуха гръмогласно от юг и се лови­ха ударно край Ахтопол и Царево, напоследък изчезнаха. Сега редки риби попадат в рибарските мрежи. Любители­те на бреговия риболов продължават да се наслаждават на изявите на заргана. Цели 100 „каиша“, уловени за ден от един човек край Шабла, е страхотно постижение, но хората са доволни ако надхвърлят десетина бройки. Тези риби са си все така мобилни и не се задържат за дълго време на едно място.

ЯЗОВИР „ИВАЙЛОВГРАД“

При очевидно спадналото ниво местата в обширната приустиева част откъм селата Бориславци и Малки Во­ден станаха доста плитки. Рибарите се насочват към по- дълбоки участъци и все още ловят шарани и каракуди. Но пътищата са лоши и се стига само с високопроходими ав­томобили. За тролингистите също има забавления – пре­димно с бели риби, но излизат и сомове. За пускане на лодки поне подходът откъм устието не е проблем.

ЯЗОВИР „ДЪБНИКА“

Опитни риболовци направиха фурор тази есен с хванати поредица от едри шарани от кота „10+ кг“ на Врачанския язовир. Налетели са на комбинация от царевица със сили­конови имитации. Другата новина от там сега е свързана с активизирането на костурите. Ловят ги и на живо рибе, и на разни силиконови творения. Случва се да налетят и едри бодливци.

ЯЗОВИР „ОГНЯНОВО“

Каракудата, която за дълги периоди през лятото беше основна цел, вече се оттегли. Сега рибарите се занима­ват с костури от средна ръка. При наличие на живо рибе може да се направят приятни серии, но и с грозд от бели червеи става. Костурите не са претенциозни, важното е да се намери пасаж. Ловят се почти изцяло на плувка. В по- дълбока вода нищо чудно да изненада някой едър кефал.

ЯЗОВИР „ДЯКОВО“

Хубав риболов на морунаши са направили пернишки риболовци при скорошен излет на този язовир. Ловили са на плувка, с бели червеи за стръв, като предварително са оформили стабилно хранително петно. Измежду моруна­шите са излизали и костури от средна големина. На фона на общото ниско ниво на язовирите в страната, „Дяково“ е доволно пълен.

РЕКА ЯНТРА

За разлика от увеличения дебит на южните реки, вслед­ствие на падналите валежи, Янтра си остана маловодна и кротка, а рибата продължава да е все така капризна и пестелива на изяви. Става някакъв риболов по средното и долното течение – ще се хване каракуда, морунаш, кефал, бабушка, но по-скоро за занимавка. Сомаджиите все още са по реката и вадят по някой мустакат хищник, като пре­обладават такива около и под мерните норми.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ