ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Екоинциденти с измряла риба

измряла риба

Измряла риба, открита в реките Джерман и Разметаница, пре­дизвика проверки от екоинспекцията, при които е установено за­мърсяване. В РИОСВ-София е получен сигнал от граждани, въз основа на който незабавно е извършена проверка, съвместно с Изпълнителна агенция по околната среда. Направен е оглед и са взети водни проби, включително и от отпадните води на ТЕЦ „Бобов дол“, които показват завишения от нормите. По време на самата проверка е получен нов сигнал за измряла риба в Джер­ман. Споменатите реки ще останат под надзор до установяване източника на замърсяване, съобщават от РИОСВ-София.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ