ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Асеновград – Началото обещава силни емоции

асеновград лов

Първите два излета от този сезон се оказаха за едни дружини от ЛРС-Асеновград с добър отстрел и големи емоции, а за други бяха не­вероятно слаби – без слука. Излезлите на лов 17 дружи­ни, които са с ловни полета в Родопите, повалиха 14 животни. ЛРД-Новаково от­стреляха 7 диви свине, което за пореден път бе най-добро постижение на старта на сезона за ЛРС-Асеновград. Години наред почти нямаха слука ловците от дружината в асеновградския квартал „Долни воден“ с председател Никола Христев, син на дъл­гогодишния председател и на сдружението, и на дружината – д-р Георги Хаджиламбрев. Те на този първи излет от­стреляха две големи живот­ни. С възхищение за слуките на дружината в Мостово раз­каза ръководителят на ЛРС- Асеновград Николай Ройнов. Ето какво сподели той: „Ус­пех ни споходи в ловното ни поле от Кръстова гора. Най- напред Харалампи Желев, горски стражар, с 3 изстрела повали глиган с тегло над 200 кг. Първия изстрел на­прави от 30-40 м и исполинът се втурна към него, вторият също не бе сполучлив, чак третият, произведен от около 5-6 м, накара едрият екзем­пляр да се строполи. На този излет ловците тежко раниха и огромен вълк. Той остави кървава диря и изчезна, но всички сме сигурни, че бе смъртоносно ранен.“

ЛРС-Омуртаг – Градските дружини откриха сметката

В първия ловен уикенд ло­вците от с. Орешец с предсе­дател Емил Славов не успя­ха да отстрелят дива свиня, но повалиха огромен вълк. Гоначи от дружината споде­лиха, че близо зад вълка е имало диви свине, но те са побегнали встрани след из­стрелите.

Две слуки зарадваха и ЛРД- Тополово, където председа­тел е Иван Тодоров, който е и знаменосец на сдружението. През миналата година много слаба слука имаха ловците от Нареченски бани, където председател е 46-годишният Ангел Бакалски, но сега още в самото начало на първия ловен ден те отстреляха гли­ган. Над 100 кг глиган отстре­ля и Червенската дружина. Тези слуки дадоха надежда, че през този сезон ще се от­стрелят планираните от сдру­жението 250 диви свине.

През втория ловен уикенд ЛРД-Новаково отново бяха първенци. Те повалиха 3 диви свине. ЛРД-Мостово завиши общата си слука на общо 4 животни. ЛРД-Три могили не регистрира успех в третия и четвъртия ловен ден. Колеги­те им от ЛРД-Бачково обаче имаха повод за радост, защо­то повалиха първо животно през настоящия сезон.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ