ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Благоевград – Пушките загърмяха, ехото е различно

благоевград лов

Очакването на първия ловен излет е вълнение, което само ловците могат да разберат. За седем­надесетте ловни дружинки наЛРС-Благоевград „Сокол 1911” стартът трябваше да покаже дали положените грижи ще се отплатят. В проведеното наскоро общо събрание на ЛРС-Благоевград в отчета на председателя Иван Василев бяха отбелязани и заслужено поздравени дружинките с най-висок принос в ловностопанските дейности.

По време на първия ловен излет за сезона с виртуален дрон обиколихме някои от тях. Първата дружинка, коя­то избрахме да видим, беше тази от Крупник с председа­тел Атанас Богданов. Пър­вият и възможно най-обсто­ен инструктаж на двайсетте ловци направиха в кафене „Самолетчето”, след което пусиите и карачите поеха към мястото, където ще се лову­ва – местността „Добрин”, в крайните северни части на Малешевската планина. В 10,45 ч. на мушката на ло­веца Стефан Кълбов попада 100-килограмов глиган.

Няма прошка, сметката е открита. След половин час по радиостанциите и теле­фоните се разбира, че 4 диви свине, изпуснати от съседна­та група в Сушица, влизат в м. „Добрин”. За съжаление реорганизацията на втората гонка не дава резултат. Гру­пата приплоди се измъква и от крупнишката дружинка. Въпреки това настроението остава приповдигнато и за­вършва с веселба на ловния навес в м. „Копривка”.

благоевград лов

КРАЙНИТЕ СЕВЕРНИ ЧАСТИ НА ПИРИН

От малешевска планина „дронът” ни се прехвърля в крайните северни части на Пирин. В м. „Белите брего­ве” едната от ловните групи на дружинката в Брежани с председател Иван Калянов и отговорник по лова Кипро Ки­пров, още на първата дълга гонка в 11 ч. ловците Николай Младенов и Емил Пендурков повалят 3 приплода и едно миналогодишно животно. На­строението рязко се покачва, ловът е прекратен, за да про­дължи вечерта на миньорска­та хижа.

Ловците от дружинката в с. Церово нямат късмета на колегите си от Крупник и Бре­жани. Липсата на дивечови следи в ловния район „По­пова глава”, топлото време и нежеланието на кучетата „да работят” при такива ус­ловия, въпреки добрия план на председателя Костадин Динев ги принуждава да при­ключат към 15.30 ч. с приятен и колегиален разбор на не­сполуката в ловния заслон в същата местност.

ПЛАНИНА ВЛАХИНА

Удобството на виртуалния дрон ни прехвърля в друга планина – Влахина. Ловците от дружинката в с. Сушица към ЛРС-Благоевград с председател Георги Митрев правят обстоен сутрешен ин­структаж със засилен акцент за безопасни мерки за стрел­ба предвид намалената ви­димост от зашумената гора и рисковете, които произтичат от това. След него ловците се отправят към ловния ра­йон „Епрец”. Надеждата е в добрата организация на ка­рачите и добрите кучета на ловците Юлиян Димитров, Пламен Равначки и Стефан Илиев. Резултатът от гонката е зашеметяващ. В отрязъ­ка от 9,15 до 11,30 ч. 5 диви свине приключват жизнения си път. Пример за перфектна организация и дисциплина.

благоевград лов

Куриозна е драмата на един 90-килограмов глиган, който последователно попа­да под изстрелите на трима ловци на три различни пу­сии. Първите двама Дими­тър Станков и Владо Петров го изпращат като „девер на сватба”, но за малшанс попа­да на мушката на Юлиян Ди­митров, който прави сефте на ловната си карабина и с още три изстрела го доубива.

Е, как да не разбереш на­строението и да не завидиш на емоциите.

В съседната дружинка на Селище нещата не вървят, както са очаквали. Още в на­чалото изправността на до­кументите, обезопасяванато на ловното оръжие и наличи­ето на сигнална екипировка на ловците са проверени от подвижната горска стража в Благоевград. В ловното поле „Обел-Клисура” много се раз­чита не само на карачите, но и на опитната кучка Рони на председателя Сотир Стой­ков, но в много топлото вре­ме и тя не помогна. Надеж­дите остават за следващите излети.

ЛРС-Кърджали – Двете групи на ЛРД-Боровица с по един отстрел

ЛОВНО ПОЛЕ „НОВОСЕЛЕЦО”

Вече сме над ловното поле „Новоселецо”, стопанисвано от ЛРД-Бучино, с председа­тел Владислав Стоянов и от­говорник по лова Слави Кай­макански. Изключителните грижи, които ловците тук по­лагат за дивеча, веднага да­ват резултат. Още на първа­та гонка в 8.15 ч. се вдигат 3 групи диви свине. Едната по­пада под стрелбата на Бойко Каймакански и с два изстрела отстрелва едно от тях. Куче­тата продължават да работят добре и следващата сюрия се натъква на баш майстора в този ден. Борис Стоименов с карабина отстрелва три броя. Емоцията и възбудата са на предела. Отвсякъде се чуват кучешки лай и във всич­ки посоки се очакват бягащи диви свине. Картина като за кино. Резултатът е закономе­рен и за да бъде удоволст­вието пълно, първият излет завършва с традиционния курбан за здраве на ловния навес.

благоевград лов

МЕСТНОСТТА „КАРАБЕЛЬАВСКО УСОЕ” В РИЛА

Стигаме и над последните склонове на Рила в м. „Ка­рабельавско усое” и „Кур­тман”. Ловната дружинка в с. Бистрица с председател Ва­лентин Ризов вече е направи­ла сутрешния инструктаж на чешмата в м. „Калявището”, построена в памет на баща му, изключителен човек и ловец с безмерен авторитет. На първата гонка има неочак­вана, но впечатляваща изне­нада. На постовете на Георги Георгиев и Методи Джалев­ски вместо глиган достолепно и с голяма доза раздразнение се появява 300-килограмов мечок. Минава със смразява­що ръмжене само на 5-6 м от Методи.

Първият ловен излет за­вършва с нулев резултат, но затова пък продължава с традиционната колегиална сбирка в ловния клуб в дома на Иво Пенджуров в Благоев­град.

Нашият конферентен за­дочен репортаж от ЛРС-Благоевград завършва с обичайния ловджийски хепи­енд. „И да има, и да няма слу­ка ние винаги ще бъдем тука”.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ