НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Исперих – Втори мандат за председателя Васил Стоянов

исперих

На проведеното общо отчетно-изборно събрание на 29 септември делегатите преизбраха единодушно досегашния председател на УС на ЛРС в град Исперих Васил Стоянов. С това той започва втория си 4-годишен мандат на управление.

В доклада си пред събранието Стоянов проследи извършеното, което е съпътствало дейността на сдружението през изминалото време. В сдружението членуват над 750 членове, като това лято беше организиран курс за нови ловци, успешно издържан от двайсетина млади колеги. Последният сезон, изтъкна докладчикът, е бил много труден, тъй като епидемията на Африканската чума по свинете даде значително отражение върху отстрела и планът е достигнат едва на половина.

Много бяха въпросите, които поставиха делегатите на събранието, те се отнасят до подобряване организацията на дейността и по-доброто стопанисване на дивеча.

Георги Ников

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ