ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Оттеглят предложенията за промяна в Закона за лова!

откриването

На заседание на Ловния съвет към Изпълнителната агенция по горите, което се проведе на 27 октомври, стана ясно, че спорният законопроект за изменение на Закона за лова и опазването на дивеча се оттегля и ще бъде върнат на работна група. До вземането на това решение се стигна, след като част от предложените промени предизвикаха общественото недоволство, което беше изразено във входиране на над 1500 становища от граждани и организации, които се обединиха против част от текстовете.

Становище на НЛРС-СЛРБ относно предложените промени в ЗЛОД (вижте пълния текст)

Становището на Съюза на ловците и риболовците в България беше защитено на съвета от председателя инж. Васил Василев. В становището категорично е разписано, че  с разрешаването на използването на забранени методи и средства за ловуване (примки, живи животни, използвани като примамка, приспособления за осветяване на целта, приспособления за прицел за нощна стрелба, съдържащи електронен преобразувател или увеличител на образа, електрически уреди, способни да убиват или зашеметяват, експлозиви, капани, отрова или стръв с отрова или упойващи вещества)  се нарушават  “Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания”, както и Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна от 21 май 1992 година. В изразената позиция Съюзът се обяви и против включването на армия и полиция  в борбата с Африканската чума по свинете, заради високата опасност от инциденти при допускането на неподготвени хора да ловуват.

Васил Василев пред БТВ: Промените в Закона за лова нарушават международни спогодби и Конституцията на Република България!

На Ловния съвт беше обсъдено и състоянието на популацията на дива свиня в България. От изнесените данни стана ясно, че в по-голямата част на страната популацията на дивата свиня е намаляла драстично. Цифрите показват гъстота от 0,1 животни на 100 хектара, което е значително намаление на броя животни в зоните, засегнати от АЧС. Изключение правят само Югозападната част на страната и Рило-Родопския масив, където заболяването все още не се е разпространило повсеместно.
На съвета се взе решение да не се увеличават цените на разрешителните за ловуване. Вноската за стопанисване на дивеча също остава непроменена, като остават и намаленията за пенсионерите и инвалидите.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И ВЪВ FACEBOOK!

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ