НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Проектът „Орли над границите“ обедини наши и турски природозащитници

орли

Природозащитници  от Турция посетиха Център „Източни Родопи“ в Маджарово и защитени територии и зони от мрежата Натура 2000  в района. Те се запознаха и  с дейността на Информационен център „Царски орел“ в Тополовград, Природозащитен център „Пода“, Поморийското езеро и други обекти.

Визитата бе част от проект „Орли над границите“, финансиран от програма Интреррег- България- Турция. Той се изпълнява от Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – Хасково в  партньорство с  Асоциация на младежки и спортни клубове „Обратно към природата“  в град  Къркларели, Турция. Експерти от БДЗП и „Зелени Балкани“ споделиха с турските партньори българския опит в опазването на царския орел и биоразнообразието като цяло в защитените зони.

Представиха резултати от научно изследване за автохтонността на елена лопатар

Основната цел на проекта е да допринесе за подобряването на капацитета за опазване на природата, за устойчиво използване и управление на общите природни ресурси, както и на сътрудничеството в трансграничния регион..

Успешно завърши опазването на две гнезда на царски орли през размножителния период, както и поставянето на десет изкуствени гнезда, които да окуражат млади двойки орли да заемат нови територии. С участието на  доброволци от региона и страната  бе почистeно поречието на река Арда около Маджарово от изхвърлени отпадъци.

Извършено е картиране на гнездата и местообитанията на царския орел в Тракия , което предоставя базова информация за разпространението на този ключов за региона вид. В трансграничния  район от  Марица до Странджа са регистрирани 17 вида грабливи птици. Събраните данни  ще бъдат използвани за определяне на потенциални места от мрежата Натура 2000  в европейската част на Турция, обясниха експертите Стойчо Стойчев и д-р Волен Аркумарев на състоялата се пресконференция.

Турция ще започне да прилага българския опит за поставяне на изолации на електрически стълбове. Тази успешна мярка не само предпазва кацащите птици, но намалява случаите на прекъсване на преноса на електроенергия.

Златка Михайлова

Снимка Янко Найденов

Посетете нашата Фейсбук страница

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

blank
Scroll to Top