ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

„Сила и страх” – разказ за тайнствата на дивия свят

книгата сила и страх

Лъчезар Воденичаров, из­вестен на ловната общност под псевдонима Воден Чаи­ров, представи пред близки, приятели, колеги по перо и съмишленици своята поредна книга с ловни разкази в обно­вения салон на НЛРС-СЛРБ в София на 22 октомври. Изда­нието, чиято корица e дело на скулптора Георги Чапкънов, е посветено на величието и силата на българската при­рода и богатството на дивеча в нея. „Сила и страх“ излезе от печат в началото на годи­ната и съдържа 14 разказа, в които животните живеят по страниците на книгата чрез силата на най-чистите и до­бросърдечни човешки черти. Творбите обрисуват необятни простори на взаимоотноше­нията между човека и заоби­калящите го диви, необятни простори; говорят за силата и опиянението от ловната тръпка и преследването, за страха, но и находчивостта на горския обитател пред прииж­дащата опасност…

Наградата „Хриле и копита“ този път е за карикатуриста Милко Диков

Спомени, случки и преживя­вания на автора при дългите му и многобройни потапяния в дивата природа, в практиката му на ловец и страстен рибар, са негаснещото огънче, около което читателите се събират, за да прочетат как се събужда светът за новия ден, когато слънцето надниква от хори­зонта и се понася в безкрай­ния небесен ефир; за да усе­тят с ума и въображението си бързите удари на сърцето при появата на очаквания дивеч; за да могат да „вкусят” чрез описателната, пълнокръвна изразителност на авторовия художествен език картина на непреходната красота на на­шенския роден край. Книгата „Сила и страх“ е насочена към всички, които вярват в природното начало на човека, в неразривната му връзка с онези необятни пространства, където предци­те ни са калявали своята воля и дух, желанието си за живот, изправени пред неговите по­стоянни изпитания.

Борислав БЕЛДЕВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ