ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Загуба за ловците и в Европарламента – БЕЗ олово във влажните зони

Eвропейски парламент

След като Комисията към регламента REACH забрани оловните муниции във влажните зони, няколко евродепутати, сред които и Андрей Слабаков, подадоха възражения против приемането на рестрикциите в предложения вариант. Така се стигна до резолюция, насочена към отхвърляне на ограниченията и връщането им на REACH комитета за доработка. Тя бе внесена в Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) към Европейския парламент . След онлайн дебат по темата, в който като гост се включи и българският евродепутат Андрей Слабаков, членовете на ENVI взеха решение относно спорния проект. От тях 42% гласуваха „за“ връщането на проекта за доработка, 5% се въздаржаха, но мнозинството от 53% гласуваха „против“, което означава, че рестрикциите се приемат. Това е един от последните етапи, на които може да се спре въвеждането на спорните регулации. Следващата стъпка е гласуването на ограниченията в пленарната зала на Европарламента, което ще се проведе най-рано между 11-ти и 12-ти ноември.

Комисията към комитета REACH реши: Ограничава се употребата на оловни муниции във влажните зони

Андрей Слабаков
Андрей Слабаков по време на онлайн дебата

По време на онлайн дебата, Слабаков защити общата позиция на Съюза на ловците и риболовците в България и Федерацията на европейските ловни асоциации(FACE), в която ясно са посочени проблемите и неяснотите свързани с въвеждането на рестрикциите. В предложения проект, най-съществен проблем се явява дефиницията за  “влажна зона” и определянето и „на терен“.  Към момента, продължава да се приема тълкованието на Рамсарската конвенция, според което всяка локва е „влажна зона“.  Сериозна предпоставка за правни казуси създава и въвеждането на 100 метрови буферни зони около водния обект, в които ще бъде забранена не само употребата, но и притежанието на оловни муниции. Не е ясно как ловците ще преминават през тези зони, дори ако не стрелят, а само преминават носейки оловни боеприпаси. Във видеото подготвено от FACE, главният секретар на организацията обяснява тези проблеми „на терен“:

 

7 милиона ловци са против ограниченията за оловните муниции в Европа

В европейските ловни среди вече се говори и за единни стачки на ловците пред Европейските институции.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ