ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЧЕЗ се включва в нов проект за опазване на птиците по река Дунав

чез проект

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД стартира изпълнението на втори мащабен проект, финансиран от програма LIFE на Европейската комисия – „Транснационално опазване на птиците по река Дунав“, с кратко наименование LIFE DANUBE FREE SKY, LIFE19 NAT/SK/001023. Дейностите по него ще се осъществяват от петнадесет партньори в седем държави – Австрия, България, Хърватия, Унгария, Румъния, Словакия и Сърбия. Координатор е неправителствената организация Raptor Protection of Slovakia, а от българска страна участват „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). Целта на проектa е опазване на защитени видове птици, които обитават територията в близост до река Дунав. Основните дейности са свързани с провеждане на теренни проучвания, локализиране на стълбове от електроразпределителната инфраструктура, които биха могли да представляват опасност за птиците, и тяхното обезопасяване.

Андрей Слабаков пред SLRB.BG: “Пиленцата не ядат олово”

„Реализирането на втори мащабен проект за обезопасяване на съоръжения по мрежата с цел опазване на птиците доказва още веднъж стремежа на компанията да допринася ежедневно за постигането на устойчиво развитие чрез опазване на природата и на биологичното разнообразие“, казва Крум Гледжарски, координатор на проекта от страна на ЧЕЗ Разпределение. През 2017 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в партньорство с БДЗП стартираха първия проект, който носи краткото название „Живот за птиците“. Той ще продължи до декември 2022 г. Целта му е да се обезопасят въздушните електропроводи в зоните от Натура 2000 и да се осигурят възможности за безопасно гнездене на редки и застрашени видове птици на територията на Западна България. Повече подробности за проекта могат да бъдат намерени на сайта www.lifebirds.eu.

Източник: frognews.bg

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ