ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРД-Раздол – Пиратка предизвика пожар по време на лов

пиратка пожар

Липсата на валежи през октомври и ноември създаде  пожароопасна обстановка на много места в страната. Вероятността от възникване на непредумишлен пожар беше подценена от ловците на ловната група в с. Добри лаки, която е част от ловната дружинка в с. Раздол към ЛРС-Сандански. По време на ловната гонка на 21 ноември неустановено лице от викачите подхвърля пиратка  и предизвиква пожар, който в следващите часове се разгаря.   Стихията засяга смесени гори в граничната част на Малешевската планина и за нейното ограничаване и потушаване са ангажирани десетки горски работници и служители на ГС в Струмяни, на чиято територия се намира ловното поле, стопанисвано от ловната дружинка. Гасенето с подръчни средства – клони, лопати, тупалки, продължава близо три денонощия. Механизация е било невъзможна за използване заради пресечения и недостъпен терен.  Унищожени са около 200 декара смесени горски площи. В сигнално писмо на директора на ГС Струмяни Христо Делин до УС на Ловно сдружение „Сокол 1920” в Сандански е анализирана ситуацията и е посочено, че групата и отговорникът по лова не са подали навременни сигнали до Горското стопанство или на тел.112. Ръководството на ловното сдружение в Сандански предприема бързи мерки за изясняване на причините, обстоятелствата и виновните лица в създадената критична ситуация. Главният специалист по лова в сдружението Светла Костадинова беше категорична, че санкции ще има във всички случаи и степента на тяхната строгост ще зависи от нивото на виновност при разследването на случая. На всички ловни дружинки ще бъде отново вменена категорична отговорност за недопускане на пожари в съответните ловни полета не само по време на активния ловен сезон, но и през останалите пожароопасни периоди.

След новите мерки срещу Covid-19 – Ловният сезон продължава

Ако небрежността и непредпазливостта може донякъде да бъде разбрана, то истинско недоумение буди пълната апатия на ловците от същата дружинка, които не се включват в гасенето на пожара през следващите две денонощия. Факт, който получи гневното неодобрение на участващите в потушаването на пожара. Необяснимо и укорно поведение, което далеч се разминава и с най-елементарния ловен морал.

Кузман Петров

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ