ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС–Павликени – Всяка ловна дружина сама си осигурява зърното за подхранване на дивеч

павликени

Дружините на сдружение „Ловно-рибарско дружество – Павликени”, както навсякъде отрано започват да се подготвят за студения зимен сезон, когато дивечът има нужда от по-специални грижи, свързани най-вече с подхранването. Ловците не бездействат и след приключването на ловните излети. Тогава те се съсредоточават към една много важна задача – осигуряване на фуражи, ремонт на хранилките и направата на нови там, където е необходимо. Винаги, когато имат възможност, дружините събират и складират на подходящи места така необходимите за благородните елени, сърните, зайците през зимата листник, сено.

ЛРС–Велико Търново – АЧС стопява стадата от диви свине
За разлика от други сдружения, павликенското няма специални дивечови ниви. Тук, в полския район, не липсват обработваеми земеделски площи и снабдяването със зърно не е трудно. Решението на ЛРС е всяка ловна дружина сама да си осигурява концентрирания фураж – пшеница, ечемик, царевица.

Логично е това да става от земеделските производители, които обработват нивите в землищата на селата. Договарят се приемливи цени, което е по-лесно, ако местният арендатор е ловец. Договаря се и някъде да остане неприбрана царевица, в която да ходят дивите прасета през зимата.
През пролетта и по-късно, през лятото, преди откриването на новия ловен сезон, дружините от ЛРС-Павликени организират специални бригади за подготовката на материалната си база – хижи, клубове, навеси, набавят си дърва за отопление. И още една неотложна задача – почистване на просеките, пътеките, горските пътища от излишната растителност, за да се улеснят не само дивите животни, но и самите ловци, когато падне голям сняг.

Милка ДЕНЕВА

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ