ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Пирдоп – Силен сезон в Средногорието, паднаха и вълци

пирдоп лов

Над 60 отстреляни диви свине има в пирдопското сдружение само за първите 4 уикенда от новия сезон. Ло­вците от с. Душанци засега са първенци с 15 бройки. Силни резултати са регистрирали в с. Каменица (9 бройки) и Смолско (5 слуки).

За ловците от Смолско трябва да се отбележи, че имат доста по-солиден от­стрел, понеже излизат и на индивидуален лов. Четири­мата активисти са отстре­ляли по този начин още 16 животни и така сметката на дружината нараства до 21. Именно на тяхната терито­рия бяха регистрирани два случая на мъртви диви сви­не, поразени от чумата. За­това и предприеха по-интен­зивен отстрел под всичките разрешени форми.

Актуалната информация по отношение на лова на дива свиня ни предостави Верка Николова, ръководи­тел на пирдопското сдруже­ние. И още от тяхната „кухня“. Закупените от плевенското стопанство фазанчета (общо 275 бр.) са разпределени в трите обособени в сдруже­нието волиера – в гр. Пирдоп и в селата Петрич и Чавдар. Птиците са престояли двай­сетина дни, укрепнали са и са разселени успешно, без да има загуби при тази кам­пания. Всички са удовлетво­рени от успешното разсел­ване, понеже имат обеца на ухото от предишен случай, когато са допуснати транс­портни загуби.

пирдоп лов

Голямата слука все пак са двата повалени вълка от градската дружина в Пирдоп. Групата с ръководител Хрис­то Коленцов излиза на лов за дивя свиня, като организира гонка в м. „Дражил“. Още с тръгването кучетата започ­ват да лаят като на чакал. На пусията на Динко Господинов излизат не чакали, а два въл­ка. Стреля два пъти и поваля охранена вълчица, другият се измъква. Оказва се, че са видели и трети наблизо. Диви свине няма и това при така създалите се обстоятел­ства е съвсем обяснимо.

Със 7 отстреляни диви свине ловците от Големо Бучино и Драгичево са лидери в ЛРС-Перник

Около час по-късно вълк излиза и на другата група, ловуваща в съседната мест­ност „Дойчин“. Теренът е типично планински – гъсти дъбови и букови гори в пре­сечен район с множество дерета и хълмове. Там точен е ловецът Христо Мяшков. Така в един ден пирдопските ловци реализират два вълка. Нямат слука с дивите свине, но пък са доволни. Кой би се отказал от шанса да вдигне пушка срещу царя на нашите гори!

Впрочем вълци има всяка година в актива на ловците от ЛРС-Пирдоп. Най-често се случва да се срещнат непредвидено по време на организирани гонки за дива свиня. Хитри са, някои се измъкват, но други стават жертви, ако са имали лошия късмет да по­паднат на майстори на точ­ния изстрел.

Посетете нашата Фейсбук страница 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ