ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Шумен – Два фонда в помощ на ловното стопанство

шумен два фонда

Преди около десетина години на общо събрание на ЛРС-Шумен беше гласувано всеки ловец при плащането на билета си да предоставя и 4 лв. По този начин се финан­сира фонд „Хищници“, като със събраната сума се заплащат отстреляните чакали, ли­сици и скитащи кучета в ловищата. А преди две години се осъществи и идеята за съз­даването на фонд „Задивечаване“, което стана пак на общото годишно събрание на сдружението и беше гласувано да се съби­рат по 4 лв. от ловец за година. Какво до­несе това? Председателят на сдружението Стоян Стоянов отговори:

„Фондът „Задивечаване“ е основно за закупуване и разселване на диви зайци, те са големият проблем за нас, тъй като този дивеч изчезна от нашите райони, а причи­ната е интензивното земеделие. Така че нашата идея е да имаме възможност със средствата да купуваме голям брой диви зайци от стопанствата на Съюза. Минала­та година разселихме за първи път 220 заека, което е най-мащабното разселва­не в страната. За тази година дадохме заявки за 330 броя, но това вероятно ще стане на по-късен етап, защото от сто­панствата не можаха да ни ги осигурят. Ще спомена още, че след миналагодиш­ното разселване се виждат много по­вече зайци в ловищата. Това споделят и председатели на дружинки, които се занимават със земеделска дейност.

Най-новият член на Съюза – Българският соколарски съюз

Наскоро по пътя Дибич – Смядово бяха намерени две смачкани животни, а започнат ли да се виждат ударени зайци, това означава, че го има този вид дивеч. А имаше години, когато освен лисици и чакали, не се виждаше друго. Сега се наблюдават и малки зайчета, които са заснели с телефоните си ловците. С това се постига опресняване на кръвта. Наше­то разселване става с поли­тиката на МЗГХ да имат земе­делците такива земи, които да не се обработват, а да почиват известно време. По този начин има местообитания, които раз­полагат и с хранителна база. Във всичките ни 22 дружинки направихме първото разселва­не по десетина заека, а когато получим новата партида от 330 животни ще увеличим и пусна­тите бройки. Лозовите насаж­дения и овощните градини са най-добрите местообитания, където има добри укрития и животните си намират доста­тъчно храна. Фондът „Задиве­чаване“, който създадохме и в него ловците участват с по 4 лв., определено считаме, че е резултатен. Но основното перо от средствата идват от органи­зирания ловен туризъм. През миналата година трима запад­ни ловци ловуваха в районите на дружинките и отстреляха три благородни елена с високи трофеи, откъдето получихме 14 600 лв., това е половината от сумата за закупуването на дивите зайци.

Ще допълним и това, че пре­ди две години във водите на яз. Дибич бяха пуснати първите 12 полудиви патици, което ни окуражи, а през изминаващата година закупихме за първи път 200 полудиви патици. Местата бяха на Шуменското езеро, язо­вирите край Дибич и Овчарово, както и по р. Камчия. Доволни сме, че риболовците ги хранят и те се задържат в местооби­танията си. А как се реализира програмата на фонда „Хищ­ници“, който е вече с дългого­дишна традиция? През 2019 г. от вноски на членовете на сдружението във фонда постъпиха 3400 лв., а за отчетени отстрели на хищници бяха изплатени 4100 лв., сега паричната наличност във фонда е в размер на 4825 лв. От него бяха използвани във фонда „Задивечаване“ 3 хил. лв., което стана с прехвър­ляне по решение на общото събрание на сдружението. При хищниците вече години наред се забелязва трайна тенден­ция за наличие на чакали и ли­сици. През миналата година са отстреляни 420 чакала, което е 85% от предвиденото, 250 лис­ници – 84%, както и 70 скитащи кучета. Много добър е отстре­лът на хищници в ЛРД-Лозево, ЛРД-Вехтово, ЛРД-Овчарово, ЛРД-Ивански, ЛРД-Дибич и др. Фондът ни помага да се заси­ли интересът на ловците към регулиране на хищниците в ловищата, за да се намаляват чакалите и лисиците, с което се дава спокойствие на приплоди­те на дивеча. Има ловци, които получават доста средства за отстрялени хищници, което е един добър стимул.“

Георги НИКОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ