ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Трън – Спешни мерки за намаляване на хищния дивеч

трън хищници

ЛРС „Руй“ в Трън обмисля спешни мерки за ограничаване по­пулацията на вълка, чакала, лисицата и др. Много от ловните полета попадат в „Натура 2000“. Твърде голям е броят на вълци, диви котки и друг хищен дивеч в района. Почти няма ловен излет, където ловци от сдружението да не са се сблъскали с вълк, да не са срещали трупове на разкъсани сърни, диви свине и др. През миналия сезон са отстреляни 5 вълка, 49 лисици и 25 чакала. Този сезон под мерника на ловците са паднали досега 2 вълка, 7 чакала и 15 лисици.

Дивата котка е защитен вид, който не трябва да се стреля, въпреки че популацията й в Трънско нараства, отбеляза пред­седателят на сдружението Иван Искренов. Трънските ловци от­читат увеличаване на популацията на заека. „За да превърнем този процес в устойчива тенденция, е необходимо да подобрим работата си за регулиране на хищния дивеч. Да не го измерваме само с вълка, а да обявим война на лисиците, чакали, скитащи­те кучета из ловните райони“, призовават от ЛРС „Руй“. Ловците подчертават, че не са против запазване на дивата природа. Те обаче ще акцентират върху разработването на специална про­грама, обоснована на научните достижения, базирана на ЗЛОД за неговото приложение за ограничаване популацията на хищ­ния дивеч. Отстреляните хищници са сравнително малко спрямо броя им на територията на сдружението, отчитат ловците.

Андрей Слабаков пред SLRB.BG: “Пиленцата не ядат олово”

Трънчани ще наблегнат и на повишаване на стрелковата под­готовка на ловците. Това особено е важно за младите и неопитни ловци. Все още някои си позволяват да употребяват сачми 13/0, което е забранено, алармират от сдружението.

Според Иван Искренов опитите за справяне с хищниците в мо­мента са епизодични и не постигат желания резултат. От сдруже­нието споделят, че не липсва интерес, дори има натиск на ловци за борба с хищния дивеч, особено извън ловния сезон. Обмисля се въвеждането на норма към тези, които получават бележки за хищници.

Ася АСЕНОВА

Посетете нашата Фейсбук страница 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ