ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Нова международна инициатива ще опазва белошипата ветрушка

ветрушка

Природозащитната организация „Зелени Балкани“ се включва в нова международна инициативата за опазването и подобряване на  състоянието на една от най–редките птици в България – белошипата ветрушка. Някои от  дейностите ще бъдат фокусирани в  защитената зона ,,Сакар“, която обхваща и Хасковска област и е част от европейската мрежа „Натура 2000“.

Започна преброяването на зимуващите гъски в България

Предвижда се сформиране на нови и укрепване на съществуващи колонии на редките соколчета, сателитно проследяване на техния път на миграция, научни изследвания.  Очаква се  да продължат изключително успешните резултати,  постигнати от „Зелени Балкани“ за завръщане на белошипата ветрушка  като гнездящ вид у нас. Организацията поддържа модул за адаптация  и освобождаване  на белошипи ветрушки  край свиленградското село Левка. В новия проект тя се ангажира и с  кампании за популяризиране и екологично образование.

Инициативата за по-добър живот на малките соколчета е подкрепена от  Програмата LIFE на Европейската комисия. Партньори са Университетът  на Тесалия в град Волос  и Гръцкото дружество за опазване на природата.

Златка Михайлова

Посетете нашата Фейсбук страница 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ