НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Разселиха първите за 2020 г. елени лопатари  в Източните Родопи

източните родопи

12 лопатара бяха разсе­лени край Кърджали. С тази група започна есенният се­зон за разселване на елени в защитените зони в Източ­ните Родопи. Лопатарите са под постоянно наблюдение от екипа и представители на местните ловни дружини, които сътрудничат за връ­щането на животните в ра­йона. Следващите няколко месеца в Източните Родопи се планира да се разселят общо до 100 елена.

ЛРС-Якоруда – Ловците засяха дивечови ниви с есенници

Целта на фондация „По- диви Родопи“ е еленът ло­патар да бъде възстановен изцяло в Източни Родопи. През последните пет години в района са разселени над 400 елена лопатари и 50 благородни елена в сътруд­ничество с НЛРС-СЛРБ и местните ловни сдружения от Кърджали, Харманли и Крумовград.

Важната роля на елени­те лопатари е да поддър­жат мозаечния пейзаж на Източните Родопи, което е от огромно значение за опазването на богатото биоразнообразие на този регион. Остатъците от ум­рели елени лопатари са важна хранителна база за белоглавия, египетския и черния лешояд. Освен това тези прекрасни животни правят Източните Родопи по-привлекателни за турис­ти, а така се увеличават и доходите на местното насе­ление.

Посетете нашата Фейсбук страница 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Scroll to Top