ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

„Сърце в гората“ – книга за възхода на ловното движение от Стефан Манолов

сърце в гората

„Сърце в гората“ – биогра­фична книга за Стефан Ма­нолов, издание на фирма „Со­кол-БЛРС“, излезе от печат. Автори са писателят Любо Николов и дългогодишната журналистка от в. „Наслука“ Цвета Иванова. Изданието е плод на множество срещи и дълги разговори на авторите със Стефан Манолов, включи­телно преди и след лов. Два­мата са го нарекли „книга за възхода на ловното движение така, както го е преживял един от водещите фактори в него“.

Това безспорно е водещата нишка в повествованието, но то съдържа още множество истории за обикновени хора и известни личности – от ре­дови лесничеи до президенти на чужди държави; потапя ни в атмосферата на Девин и Ро­допите в средата на миналия век – там, където фамилната история е неразривно свър­зана с историята на страната; пренася ни в горите и из лов­ните полета на България; над­нича и в кабинетите, където се взимат важни решения за горското и ловното богатство на страната. И всичко това е поднесено без високопарни приказки и с много чувство за хумор, заради което богатото съдържание от стотина стра­ници се чете на един дъх.

сърце в гората

Героят на книгата няма нужда от представяне сред работещите по-отдавна в гор­ското стопанство и в ловните среди. За останалите ще спо­менем, че Стефан Манолов е бивш директор по дивечовъд­ството и риборазвъждането в министерството на горите, първи заместник-председа­тел на асоциацията по горско стопанство и горска промиш­леност, основен двигател на Световното ловно изложение в Пловдив през 1981 г. (както казва в книгата си – „Толкова отслабнах по това време, че преместих с осем дупки ко­лана си“). От 1988 до 1991 г. е председател на Българския ловно-рибарски съюз.

„Сърце в гората“ излиза в навечерието на неговата 80-годишнина, която се на­вършва на 25 януари.

„Сърце в гората“ може да поръчате по имейл на адреси sokol.sales@abv. bg, sokol.blrs@abv.bg, на тел 0887 968 888 – Евгений Кавалски, или да я закупите на място на адрес София, бул. „Витоша“ 31-33, ет. 6.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ