ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Стартира черноморски проект „Най-ценен улов“

улов

Наред с тотално изчерпва­не на рибните ресурси в све­товен мащаб, промишленият риболов нанася и други сери­озни щети на морската среда. Така нареченият „призрачен улов“ погубва нелепо живота на много морски създания. В стари, изгубени или безотго­ворно изхвърлени рибарски мрежи се заплитат и попадат в смъртоносен капан всякакви риби и морски бозайници.

Явлението съществува и в Черно море, все пак там всич­ките прилежащи страни полз­ват рибните ресурси. Според изнесени статистически данни от Института по Океанология към Истанбулския универ­ситет, всяка година в Черно море попадат мрежи с обща площ от над 100 кв км, а ре­алният обем на загубите за екосистемата дори няма как да се предвиди. Каквито и цифри да се обявят, те ще са стряскащи.

Всичко това е причина да стартира наш проект „Най- ценният улов“ и то на показа­телната дата 31 октомври – Международен ден на Черно море. Пилотното издание ще продължи до 15 април. През тези близо шест месеца кора­бите на „Черноморски изгрев“ ще събират и извозват до бре­га всички свободно плаващи мрежи, а процент от постъпи­лите приходи на „Черномор­ски улов“ ще бъдат отделяни за финансиране и понататъш­но развитие на благородната кауза.

улов

Актуална риболовна информация от родните водоеми към 9 ноември

Професионалните риба­ри се отнасят отговорно и с разбиране към идеята и са готови да съдействат за про­чистването на морето. „Всеки бизнес трябва да е ангажиран с намаляване на вредните по­следствия за околната среда. Това е една дългосрочна и устойчива програма, изцяло обвързана с подпомагането на опазването на цялостна­та екосистема в Черно море. Това е и инвестиция в бъде­щето. За нас е въпрос на чест да участваме, ние, рибарите, сме тези, които най-много пазим морето…“, обявиха от „Черноморски изгрев“.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ