ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

WWF стартира кампания за опазване на мечките в България

wwf

Природозащитната организация WWF започва дарителска кампания, посветена на кафявите мечки в България. Проучване на Министерството на околната среда и водите показа, че единствената намаляваща популация на вида в Европа се намира у нас. Данните сочат, че за последните десет години числеността на кафявата мечка е намаляла почти наполовина.

„Кафявата мечка е включена като приоритетен вид в Червената книга на Република България. Тя е вписана и в Приоритетния списък с видове и Стритно защитени видове към Закона за биологичното разнообразие, а незаконното убиване се третира като престъпление по Наказателния кодекс – казва изпълнителният директор на WWF България Веселина Кавръкова. – Но това, уви, се оказва недостатъчно. Откроява се нуждата от подобро прилагане на законодателството, по-добро местно управление и насочване на повече човешки капацитет, както и от по-добро разбиране на значението на биологичното разнообразие и дивата природа.“

Една от основните идентифицирани заплахи за кафявата мечка в България е бракониерството — всяка година около 100 мечки стават жер­тва на бракониерство. Сред ключовите фактори за това е конфликтът между човека и мечката.

Приеха предложение за промени в ОСП, което е срещу природата

„Кафявите мечки са все по-склонни да променят териториалния си обхват заради негативно човешко влияние. Лесният достъп до източници на храна, дължащи се на неправилното изхвърляне на отпадъци в селата, е привлекателен за мечките – коментира експертът по мечките във WWF Костадин Вълчев. – Веднъж доближили се до населено място, мечките биват класифицирани като „проблемни“. Това увеличава потенциала за конфликт между човек и мечка, както и риска от бракониерство.“

Какво планира WWF? WWF работи по създаването на експертна програма за стабилизиране популациите на мечките. Тя включва провеждането на задълбочено проучване на заплахите, пред които е изправен видът, както и предприемането на спешни мерки за превенция на конфликта между хора и мечки. Ключов момент в програмата е също и създаването на Спасителен мечешки отряд, който ще премества мечки, навлезли в населени места, и ще спасява пострадали екземпляри. За осъществяването на тези дейности WWF ще работи рамо до рамо с експертите от Сдружение за дива природа “Балкани“ и ще разчита на техния дългогодишен опит в опазването на мечките. Всеки може да се присъедини към инициативата и да помогне за опазването на този застрашен вид, като посети специалната страница на WWF wwf.bg/koleda и стане закрилник на мече.

www.zemianews.bg

Посетете нашата Фейсбук страница 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ