ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Започна преброяването на зимуващите гъски в България

преброяване гъски

Стартира ежегодният мо­ниторинг на зимуващите гъски в България. Регионите, където ще се проведат пре­брояванията, са Приморска Добруджа, Бургаските влаж­ни зони и Свищовско-Белен­ската низина. Дейностите ще продължат до март 2 пъти месечно. Национален коор­динатор е Михаил Илиев, който е експерт в БДЗП и отговорник по мониторинга и природозащитните дейности в рамките на проекта „Сигу­рен прелетен път“.
Паразитологични изследвания на зимуващите гъски
Традиционно в района на Свищов гъските пристигат значително по-рано – още в края на октомври. И тази година не беше изключение. Затова там вече е прове­ден първият мониторинг и резултатът е 6447 големи белочели гъски. Освен това над блатата в ПП „Персина“ е регистрирана и заснета рядката за нашите шири­ни белобуза гъска (Branta leucopsis).

По време на настоящия есенно-зимен сезон заедно с партньорите ни от другите страни, където зимува черве­ногушата гъска, ще се прове­дат и няколко международно координирани мониторин­ги – в България, Румъния и Украйна. Това по-мащабно преброяване е много ценно и предоставя информация и цялостна представа за мес­тата на зимуване на светов­ната популация на червено­гушата гъска и за размера й.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И ВЪВ FACEBOOK !

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ