ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Актуална риболовна информация от родните водоеми към 1 декември

актуална информация от родните водоеми

ЯЗОВИР „ЖРЕБЧЕВО“

40-килограмов бял амур бе уловен наскоро от новоза­горския риболовец Валентин Вълев на „Жребеца“. Слука­та го е споходила при дълготраен риболов, като въдиците са били насочени към улов на шаран, а е налетял друг тро­фей. Като цяло положителните вести за трофейни риби тази есен от язовира не са много и вероятно затова бързо се разчу за хванатия голям амур. Заради драстично спад­налото ниво едрите риби се оттеглиха навътре и пасуват.

ЯЗОВИР „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“

Няколко солидни костура са влезли в актива на габров­ски риболовец, влязъл с лодка и ползвал джигови при­мамки. Хищниците са уловени в дълбока вода в близост до стената. Интересно е, че само два дни по-късно рибо­ловната експедиция е повторена при сходни метеороло­гични условия, но без какъвто и да е успех. По бреговете на язовира рибари вече почти няма. Занапред ще се чака групиране на дребна риба по Сипея – това е традиционна зимна дестинация.

ЯЗОВИР „ПЯСЪЧНИК“

Стари шаранджии твърдят, че в дните на най-късната есен се хващат най-големите шарани на „Пясъка“. Вероят­но по тази причина, а и заради задържалото се меко вре­ме, там все още има бивакуващи рибари. Но вниманието на повечето хора вече е в друга посока – към хищниците. Белите риби се превърнаха в истински хит при джигов ри­болов от лодки. Даже наред с обичайните парчета от кило са хващани и такива по 2-3 кг.

РЕКА МАРИЦА

Дори маловодна и избистрена, Марица си остава на­деждна риболовна дестинация почти по цялото си проте­жение от Пловдив та до Свиленград. Пловдивчани ловят скобари и морунаши на Циганския бараж и на Варовъзела. Това са двете топместа за силен есенен риболов. Трохата продължава да е най-добрата стръв за скобар. Надолу по течението, при Димитровград и Симеоновград, в улова преобладава морунаш.

РЕКА ИСКЪР

Може и да се хване някоя и друга бяла мряна по реката в средното й течение, но този улов е по-скоро инцидентен. В почти цялото долно течение надеждите за благодатен улов са свързани с морунаша. Ловят го с еднакъв успех и на плувка, и на фидер. Излизат предимно едри риби.

РЕКА РОСИЦА

Морунаши са масовите риби, хващани по култовите ви­рове в землището на великотърновското село Ресен. Има ги в големи количества и с всякакви размери. Измежду тях вече влизат и солидни скобари, което придава друго изме­рение на риболова. По забавени вирове в долното тече­ние все още хващат и по някоя щука.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ