ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Актуална риболовна информация от родните водоеми към 8 декември

организации

ЧЕРНОМОРИЕТО

Зарганът имаше съвсем достойно представяне през тази есен, за разлика от люшкането и моментните изяви на други обичани и търсени морски риби. По някоя и друга бройка се хващаше дори в началото на декември, като по­следните за сезона заргани бяха преобладаващо едри. За сполучлив риболов съобщаваха рибари предимно по Се­верното Черноморие – с вездесъщата въдица с бомбарда и морски червей за стръв. В мрежите на професионалните рибари влизат чернокоп, сафрид и барбун.

ЯЗОВИР „ИВАЙЛОВГРАД“

Най-упоритите шаранджии замятаха въдици до послед­но, до трайното застудяване през миналата седмица. Сега най-реална цел остава бялата риба и именно към нея е насочено вниманието на рибарите. Все още влизат с лод­ки, като залагат на джигов риболов. От брега също може да се опитва, но с въдици на жива рибка. Костурите са с по-скромна популация и не си струва да се търсят целена­сочено, както по други родопски язовири.

ЯЗОВИР „ГОРНИ ДЪБНИК“

Платиката остана единствената риба в язовира, с която ставаше приятна занимавка дори в дните от най-късната есен. Последните вести са за доста по-скромен риболов и то предимно с фидерни въдици, но това е съвсем в реда на нещата. Зимата леко подрани с преминалата снежна вълна и времето на язовирния риболов приключва, поне този в открити води.

РЕКА ЯНТРА

Някой неголям кефал може и да се прилъже, колкото да се спаси капото, но като цяло маловодна Янтра раз­очарова рибарите от доста време насам по утвърдените като дашни места в Горнооряховско и Беленско. По-силен риболов става на река Росица при с. Ресен. По корекциите хващаха щуки, само че при рязкото спадане на нощните температури през миналата седмица тези заблатени во­доеми започнаха да замръзват.

РЕКА СТРУМА

Валежите на югозапад бяха незначителни и не повлияха съществено на водния дебит на Струма. Реката си остана малка и прекалено бистра, а това предопределя и поведе­нието на рибите. Ловят се скобари и кефали, но са много капризни и плашливи, което изключва силни серии. По- скоро се хващат единични риби и то след върховни усилия и постоянство. Скобарите – на троха, кефалите – на бели червеи.

РЕКА МЕСТА

И по тази река обстановката е сходна – тече маловодна и избистрена, но въпреки това има вести за раздвижване на ед­рите скобари и кефали, с които се прочу през миналата зима. Местни майстори се похвалиха с добър улов в района на с. Белица. Мряната обаче се оттегли окончателно.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ