ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

H5N8 – Нов щам на птичия грип порази домашните и заплашва дивите птици

грип птици

По информация на Съюза на ловците и риболовците в България, чийто източник е Българската агенция по безопасност на храните, в рамките на последните седмици се наблюдава влошаване епизоотичната ситуация по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците (HPAI Н5) в Европа. Държавите членки на ЕС отчитат увеличаване броя на огнища при домашни птици и драстично нарастване на случаите при диви птици (99% от потвърдените положителни случаи при диви птици са от началото на месец ноември). Геномните анализи на вируса, който се разпространява в западните страни, посочват, че се касае за нов вирулентен субтип на високо патогенната инфлуенца по птиците (HPAI) H5N8.

Огнища при домашни птици
Огнища при домашни птици
Огнища при диви птици
Огнища при диви птици

 

 

У нас до момента новият щам на причия грип е установен в 9 огнища, като са засегнати 257 571 домашни птици. Доказано е, че основният вектор на разпространие на болестта са дивите прелетни прици, което означава, че в ледващите седмици е възможно да има динамично на развитие на епизоотичната ситуация.

грип птици

Специално за сайта SLRB.BG д-р Даниел Павлов, експерт от БАБХ, сподели:

„В много страни от Западна Европа са заразени птицеферми с по 500 000 птици. Разпространител на болестта са дивите пернати, сред който у нас все още не са регистрирани случаи на зараза, но стопанските последици могат да бъдат много големи. Затова призоваваме ловно-рибарските сдружения да информират своите членове и ловците по време на ловните излети за пернат дивеч, особено водоплаващ, да повишат бдителността си за умрели или птици с нетипично поведение и ако забележат такива, веднага да информират местните власти, Областните дирекции по безопасност по храните, Държавните горски стопанства и ИАГ. Искам специално да подчертая, че болестта не е опасна за хората.

Карта "Случаи при домашни птици"
                                                                                       Карта “Случаи при домашни птици”

 

Карта "Случаи при диви птици"
                                                                                                 Карта “Случаи при диви птици”

 

Задържаха бракониери убили сърна в Пловдивско

Според БАБХ предвид ситуацията е необходимо директорите на ОДБХ да организират:

1. Проверка за наличен капацитет за осигуряване на незабавно привеждане в състояние на повишена епизоотична готовност в Р България.
2.Информиране на областните управители и кметовете на общините, включително представители на Регионалните административни органи, на Министерство на вътрешните работи, Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС), ловно-рибарските сдружения, Дирекции по горите, регионални инспекции за опазване на общественото здраве и регистрирани ветеринарни власти за осигуряване на епидемиологичната готовност на регионално ниво.
3. Засилен надзор при дивите птици в сътрудничество с орнитоложките дружества, националните ловните сдружения, държавните горски предприятия и регионалните дирекции по горите; постоянно извършване на съвместни проверки с представители на орнитоложките дружества, ловно-рибарските сдружения и на държавните горски и ловни стопанства за наличие на болни или умрели диви мигриращи или синантропни птици.

4. Провеждане на информационни кампании за собствениците на домашни птици, ловците, чрез и/или съвместно с представители на местната власт, ловни стопанства при държавните горски и ловни стопанства, регистрирани ветеринарни лекари (спазване на мерките за биосигурност, отглеждане на птици на закрито, незабавно уведомяване на ветеринарен лекар или кмета при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност).
Посочените мерки е необходимо да се изпълняват при спазване на всички противоепидемични мерки срещу заболяването COVID 19 – използване на лични предпазни средства, провеждане на онлайн срещи (дирекция ИТИСКО, при ЦУ на БАБХ ще окаже съдействие за организирането на такива, при необходимост), електронни комуникации.

Посетете нашата Фейсбук страница 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ