НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРД-Славейково – Паметен лов в Провадийските гори

славейково лов

Ловците от дружинката в с. Славейково към ЛРС-Про­вадия участваха в паметен лов, при който падна глиган с тегло над 200 кг и глиги с дължина 23 см. Тази слука е най- голямата към момента за сдружението. Точният изстрел бе дело на Неджетин Карагьозов. За съжаление обаче ху­бавата слука имаше висока цена. Две от ловните кучета на ЛРД-Славейково станаха жертва на мощния исполин, който не се предаде без борба.

Октомврийски успешен отстрел зарадва 9-а ЛРД-Бобошево

Ето какво разказа секретарят на дружинката Тодор Го­ранов: „Двете кучета Балкан и Мечо намериха глигана в гората и започнаха да лаят на място. Заедно с председате­ля на дружинката Красимир Петков и още един ловец доб­лижихме дивото животно в тресавището. Глиганът обаче в един момент се завъртя силно и удари едно от кучетата, което излезе от борбата с разпран корем. Общо две кучета загинаха, но все пак други две, които бяха ранени, успяхме да спасим.

Глиганът беше изключително мощен. От години се вър­теше на едно и също място в гората. Преди няколко сезона отново умъртви две от кучетата ни.“

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ