ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Айтос – Грижа за дивеча по време на пандемия

айтос грижа за дивеча

И по време на тежката пандемична обстановка, въпреки опасния вирус, ло­вците намират време да се погрижат за дивеча. Те продължават да извършват своите задължения и да участват в ловните меропри­ятия – изграждане на хра­нилки, солища и др.

Когато почти всеки излет в този период завършва без слука, сред ловците не се чува ропот на недоволство. Който си е отдаден на при­родата, продължава да из­вършва своите задължения към нея. На много места хранилките, въпреки отсъст­вието на дивите свине, са редовно зареждани за оста­налия дивеч – зайци, сърни и др. Често се случва царе­вицата да бъде изяждана от други животни, като язовци и различни птици.

айтос грижа за дивеча

Младите ловци от сдру­жението в Айтос към лов­но-рибарска дружинка Ай­тос-югоизток-Малка поляна Иван Иванов, Костадин Костадинов, Тодор Дими­тров и Стоян Колев по своя инициатива в неделния ден на 29 ноември, вместо да се възползват от правото си на лов, изградиха за дребния местен дивеч няколко хра­нилки от дървени палети, покрити с трънаци за естест­веност, както и солища от налични дъски. Всичко е го­тово за началото на зимното подхранване на дивеча.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ