ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Морски орел е със счупено крило след сблъсък с жиците

морски орел

В Спасителния център за диви животни на „Зелени Бал­кани“ постъпил сигнал за ра­нен орел, подаден от жители на ямболско село. В продъл­жение на два дни те наблюда­вали в покрайнините на насе­леното място орела, кацнал на земята и според описанието им – не излитал. Екип на Цен­търа се отзовал на мястото, където станало ясно, че се ка­сае за млад морски орел.

След транспортирането и прегледа от ветеринарните лекари в амбулаторията на Центъра и с помощта на на­правената рентгенография се оказало, че птицата е със счу­пено крило и тегло значително под нормата.

В момента младият морски орел е в реанимацията на Центъра и за него се грижат ветеринарните лекари и стажантите, студен­ти по ветеринарна медицина в Тракийския университет. Вероятна причина за състоя­нието на орела е сблъсък с жиците на далекопроводите, намиращи се в непосредстве­на близост до мястото, където е намерен.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ