ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

МЗХГ игнорира двете най-големи риболовни организации

организации

Двете най-големи организации на риболовците в България протестират срещу това, че нито едно от техните предложения не е залегнало в промените в Закона за рибарството и аквакултурите, внесени от Министерски съвет и разгледани от парламентарната комисия по земеделието и храните на 10 декември. Става въпрос за Съюза на ловците и риболовците в България, в който членуват над 130 ловно-рибарски сдружения с повече от 50 хиляди членове-риболовци, и Българската федерация по риболовни спортове, която обединява 54 сдружения на спортните риболовци.

Двете организации са изпратили свои писмени становища до Министерство на земеделието, храните и горите в процеса на предварително обсъждане на законопроекта, а през септември организираха и среща-дискусия в сградата на СЛРБ, в която взеха участие отговорни представители на МЗХГ и ИАРА. Техните обещания бяха, че ще се вслушат в гласовете на риболовците и че законопроектът ще бъде задвижен, само ако има широко съгласие по него.

„Предложенията ни опираха до организацията на любителския риболов и бяха обсъждани на две срещи с представители на земеделското министерство. Касаеха основно управлението на рибните ресурси, в това число в големите язовири, реките и старите речни корита. Настоявахме да се прецизира кой точно и по какъв механизъм може да ги управлява. Единственото ни желание беше да ни допуснат до обсъжданията, за да участваме в дебатите. Оказва се, че нашите предложения въобще не са били разглеждани“, заяви Георги Михайлов, председател на БФРС и член на УС на НЛРС-СЛРБ.

Председателят на СЛРБ инж. Васил Василев пък припомня, че сред предложенията на двете организации беше създаването на Национален фонд за зарибяване, в който да постъпват 50% от набраните средства от издадените риболовни билети и събраните глоби, който да замени сегашната система на неефективно и често фиктивно зарибяване.

Беше поставен също така и въпросът за прецизиране на собствеността върху рибния ресурс в страната. НЛРС-СЛРБ и БФРС настояха да отпадне предложението за „свободни зони“ в отдаваните за стопанисване на риболовни сдружения водоеми, защото това ще демотивира стопаните да влагат средства в зарибяване. От БФРС пък се обявиха против въвеждането на билет за риболовстващите от бреговата ивица на Черно море и такъв да се изисква само при риболов от лодка.

Нищо от тези, както и от много други предложения, в крайна сметка не видя бял свят като законодателна инициатива. Нещо повече – с новия проектозакон вносителите освобождават министъра на земеделието, храните и горите от задължението да включи в състава на Консултативния съвет по рибарство представители на най-големите сдружения на любителите риболовци в страната.

Посетете нашата Фейсбук страница 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ