НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Октомврийски успешен отстрел зарадва 9-а ЛРД-Бобошево

бобошево лов

Дивечът в Бобошевско на­малява, казват местните ло­вци. „През октомври имаше движение на диви свине, но през ноември то определено намаля. Дивечът изчезна. Не знам каква е причината, но и в съседната – 10-а бобошев­ска дружина, е така. Подобно е положението и в Четирци, Кюстендилско, които са до нас, както и в Цървище”, по­сочи Стефан Лунджов, пред­седател на 9-а дружина – Бо­бошево към ЛРС-Дупница.

бобошево лов

„През октомври бяха от­стреляни 5 животни. Само глигани, около 100-килогра­мови, на по 2-3 години. Една част бяха отстреляни в м. „Света вода“ над Руенския манастир „Св. Йоан Рилски” в с. Скрино, а другите – над Бобошево“, разказа предсе­дателят Стефан Лунджов.

Точния си мерник доказаха 51-годишният Иван Иванов, 53-годишният Георги Лун­джов, брат на председате­ля, гостът от съседната 10-а дружина Бобошево – 35-го­дишният Симеон Бекяров и 55-годишният Виктор Пар­гов.

Тази година в дружината имат и нов ловец, съвсем млад – 18-годишният Никиф­ор Везенков, който е ученик в една от гимназиите в Дуп­ница.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ