ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Потреблението на риба в Унгария се е удвоило през по­следните 10 години

унгария риба

Потреблението на риба в Унгария се е удвоило през по­следните 10 години, но все още е под средното ниво за стра­ните от Европейския съюз. Според последни данни средно­годишният показател е 5,7 кг риба на глава от населението.

Унгарското правителство полага усилия за популяризиране на рибата като ценна и питателна храна. Даже държавният секретар Шандор Фаркаш наскоро сподели, че ще се стимули­ра устойчивото развитие на рибовъдството в селските райони на страната и особено по места, където няма изградена база. Същевременно ще бъде въведена търговска марка „Качест­вена унгарска риба“, която с атрактивни цени да конкурира месото на пазара и да спечели доверието на потребителите.

Припомняме, че Унгария няма пряк излаз на море и разчита изцяло на сладководно рибовъдство. Шаранът е най-популяр­ната и предпочитана риба в страната – и от риболовци, и от кулинари. Най-големият водоем е езерото Балатон. Морски риби и дарове достигат до унгарския пазар изцяло чрез внос.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ