ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Рестрикции в ЕС  – Пандемията налага ограничения в лова

ес рестрикции в лова

Поради епидемията, свър­зана с разпространението на Covid-19, някои страни-член­ки на ЕС наложиха различни рестрикции на лова. Прави впечатление, че във Франция може да се ловува само на дива свиня, елен и сърна, как­то и „на видове, които могат да нанесат вреди“ като зай­ци и гълъбови птици. Ловът на гонка е силно ограничен в различни провинции. Също така някои от тях разрешават максимум 30 участници в ло­вен излет.

H5N8 – Нов щам на птичия грип порази домашните и заплашва дивите птици

Белгийските власти нало­жиха рестрикции от максимум 4 човека в група за ловните излети. Тези групи могат да бъдат колкото е необходимо на брой за провеждане на лова. Участниците в тях не могат да се събират помежду си и трябва да са на отстоя­ние минимум 50 м по време на подготовката и след лова и на 25 м отстояние по време на самия лов. Не се позволяват събрания след края на лова.

В Испания е тези рестрикции забраняват гос­туване в други ловни дружини. Позволява се ловуване само където членува съответният ловец.

В средата на октомври Ирландия наложи временна забрана (най-малко до 1 де­кември) на лова с изключение на санитария отстрел на „вре­дители“ – врани, гълъбови птици, лисици.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ