ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Трофеен глиган за ловците от първа група „Чуката 2018” на ЛРД-Златарица

„Чуката 2018”

В началото на гонката ло­вците не очакваха такава слука, тъй като ситуацията заради намалялата популация от дива свиня и тук е критична. Въпреки това, кучетата на гоначите Добри Миладинов, Марин Крачу­нов и Християн Миладинов откриха едър екземпляр и го подгониха към позицията на Пламен Стаматов. Както ви­наги, той беше готов и само с един изстрел от караби­ната си го повали. Всички се събраха около големия глиган, доволни от слуката, а радостта на ловеца беше още по-голяма, защото гли­гите му са трофейни и той очаква за тях да получи зла­тен медал. За да стане това, ще ги предостави за оценка от Комисията за оценка на ловни трофеи към Регио­налната дирекция по горите във Велико Търново.

57-годишният Пламен Стаматов е ловец от 2000 г. и през това време успя­ва да се докаже като един от най-успешните в цялото сдружение. Той има свое обяснение за слуката, коя­то не го е изоставила през тези години. Казва, че не трябва да се подценява птичият лов, както обикно­вено правят някои ловци. Не може да излизаш да ло­вуваш само на диви свине, през останалото време да бездействаш, да не стре­ляш и да разчиташ на слу­ка в свинския лов. Пламен Стаматов постига точност в стрелбата именно от ловни­те излети за птици. Редов­но излиза за пъдпъдъци, гривяци, фазани и други пернати, каквито се срещат в Златаришкия край, има и добре обучено куче-птичар. Майсторът може да се пох­вали, че всички свои слу­ки реализира само с един изстрел. Най-големият му глиган досега не е този, последният. Преди време поваля 240-килограмово животно. За съжаление гли­гите му били малки – само 18 см, което означава, че няма никакъв медал. Нали не всеки едър глиган има и големи, трофейни зъби.

ЛРД-Стефаново – Атрактивен лов на фазани

„Чуката 2018”

Първа група „Чуката 2018” на златаришната ловна дру­жина е много сплотена, как­то обяснява с удоволствие Пламен Стаматов. Колкото до АЧС – заради нея и зла­таришката ловна дружина отчита сериозен спад в об­щото ползване на дивата свиня. Предходния сезон ловците от група „Чуката 2018” се представиха до­бре, като повалиха рекор­ден брой диви свине – 108. Надеждите са представите­лите на вида да се завърнат и в този район, след като заразата отмине и се въз­станови общата популация на вида.

Посетете нашата Фейсбук страница 

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ