ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Заради Covid-19 – Социална дистанция и за кучетата

кучетата

Ветеринарни лекари и ви­русолози от Швейцария нас­коро публикуваха становище, че домашните животни също трябва да спазват социална дистанция, и призоваха сто­паните на кучета да държат своите питомци на разстоя­ние два метра от други чети­риноги.

Нови изследвания установиха животните в риск от Covid-19

Ветеринарят Йохан Кау­фман от клиниката „Аникюра” споделя, че всякакви повърх­ности, с които може да кон­тактува заразеният човек, са способни да предават вируса. По неговите думи вирусът издържа дълго време на ко­зината на животните и напри­мер в секретите от носа.

По-рано с подобна препо­ръка излязоха и експерти от Центъра за контрол и профи­лактика на заболяванията в САЩ. Според тях по време на разходка с кучето не бива да му се позволява да доближа­ва други животни. А стопани­те на котки били посъветвани да не пускат своите любимци на улицата по време на пан­демията.

Според швейцарския вете­ринар Фолкер Тил социална­та дистанция между кучетата е разумна мярка по време на сегашната пандемия. Той заявява, че социалното дистанциране е също толкова полезно за до­машните животни, колкото и за хората.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И ВЪВ FACEBOOK !

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ