ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Актуална риболовна информация от родните водоеми към 5 януари

информация от водоеми

ЧЕРНОМОРИЕТО
През януари да говорим за морски риболов не е съвсем умес¬тно, но си заслужава да отбележим един интересен факт. По¬редната експедиция на експерти от Института по океанология към БАН за изследване на рибните ресурси в нашите води е завършила през декември. Установено е, че биомасата на три¬цоната е над 40 хиляди тона. Тази дребна рибка е в изобилие и това е много добра новина. Чернокопът също показва стабилна популация, има и много хамсия. Експедицията е протекла през куп перипетии, свързани с пандемията от Covid-19 и заболели хора на борда на изследователския кораб, но в крайна сметка е завършила успешно. Откъм риболов по морето нещата приклю¬чиха още в средата на декември.
РЕКА МАРИЦА
При размътването и видимото засилване на речния отток, вследствие на обилните валежи на няколко пъти през декември, риболовът по Марица придоби нови измерения. Рибите опреде¬лено се активизираха, но пък вече са групирани по обособени местообитания и не са повсеместно пръснати. Има и разнообра¬зие в улова, но в рамките най-вече на скобари, морунаши и кефа¬ли. Този режим ще продължи през цялата зима, освен ако няма някакви необичайни обстоятелства.
РЕКА ОГОСТА
Дългоочакваните кефали, които ловят през зимата по реката, най-после напомниха за себе си. Това стана след вдигането на водата и размътването за известно време през декември. Напра¬виха се хубави серии на средни и по-едри риби, а не липсваха и отделни трофейни попадения. Информацията ни е от риболов в района на с. Владимирово. Бели мрени също се хващат, но те са трудна слука и не всеки съумява да ги предизвика.
РЕКА ИСКЪР
След последните вести за хващани скобари в отсечката меж¬ду селата Карлуково и Реселец, напоследък думата сякаш взеха морунашите. По вировете край Червен бряг рибарското присъст¬вие е всекидневно и уловът е основно от морунаш. Излизат риби с всякакви габарити, но все пак преобладават такива от средна големина – в диапазона 200-400 г. Има и скобари в района, но те като че ли свирят „втора цигулка“.
РЕКА МЕСТА
Време беше и за Места да се заговори със суперлативи и при¬чината за това са едрите скобари и кефали, които се развилняха в последно време. Доскоро по реката риболовът беше труден заради маловодие, а сега се правят страхотни удари с риби по кило и отгоре. При това вече си припознаха и белите червеи, а с тях риболовът определено се улеснява.
ЯЗОВИР „ИВАЙЛОВГРАД“
Една бяла риба от 5 кг и още няколко в диапазона 1-3 кг – това е влязло в актива на тролингисти, пробвали да закрият сезона на популярния родопски язовир непосредствено преди празниците. Редно е да се отбележи, че са хванати на солидна дълбочина от порядъка на 10+ метра. С оглед на сезона това все пак не е изненадващо – рибите са в типично зимни обитания.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ