ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Поморие изгражда културен център с европейско финансиране

поморие център

Ловно-рибарско дружество “Гларус” – Поморие  планира изграждане, оборудване и обзавеждане на посетителски център за представяне и експониране на местното природно и културно наследство в с. Козичино на площ от 120 кв.м. Това стана възможно, след като кметът на Поморие Иван Алексиев подписа тристранен договор с Държавен фонд „Земеделие“ и Местна инициативна група (МИГ) за безвъзмездно финансиране за изграждане на посетителския център, като проектът се реализира по Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г.

поморие център

Инвестиционно намерение включва изграждане на едноетажна сграда, изграждане на паркоместа  и създаването на остъклена експозиционна зала,. Под нивото на прозорците ще се експонират предмети, етнографски артефакти, снимки от историята, карти и пр. Предвидено е изграждането и на тоалетна, достъпна за хора с увреждания, както и на две складови помещения.

поморие център

Посетителите на центъра ще могат да се докоснат до специфични за селото народни носии, инструменти от бита, автентична техника др., които до този момент остават скрити за любителите на селския туризъм поради затвореността на местната общност.

поморие културен център

За сайта SLRB.BG председателят на ЛРС-Поморие Дончо Дончев заяви:

„Към 06.01.2021г., след много усилия по закупуване на парцел, проектиране, кандидатстване и преминаване през съответната процедура можем да се похвалим, че в най-скоро време ще започнем реализация на проекта. ЛРС-Поморие е бенефициент по проекта и главен изпълнител. Центърът се строи върху терен на сдружението и ще остане наша собственост. Важно е да подчертая, че това е безвъзмездно финансиране и няма да влагаме собствени средства.

В експозицията ще имаме възможност да изложим снимков материал, чрез който да покажем биоразнообразието в региона – флората и фауната в този не толкова познат край на България. Заедно с представянето на артефакти от местното културно наследство ще дадем възможност на подрастващите да се запознаят отблизо с природата и традициите на региона. Сигурен съм, че нашата инициатива ще получи голям обществен отзвук сред местната общност и нашата ловно-рибарска организация, която е с вековна история, за пореден път ще заслужи всеобщо уважение.”

А кратката справка за с. Козичино показва, че Еркеч е старото, извечното име на селото, което на 14 август 1934 г. е наречено Козичино. Еркеч е име, донесено от неговите жители, от прабългарите еркечани, когато се установяват по тези места преди повече от ХV века. То е разположено в дебрите на Балкана, на границата между Бургаска и Варненска област. Еркеч, което някога наброява до осем хиляди души и преди десетилетия е било център на община с 17 населени места, днес, според административното деление в Република България, е включено като периферна точка в състава на община Поморие, област Бургас.
Според тълковния речник на киргизкия и други източни езици, с думата еркек се обозначават качества и поведение, свойствени най-вече на мъжа-воин и на всяко живо същество от мъжки пол. Това значение на думата е основание да се тълкува значението на Еркеч като синоним на мъжество, смелост, храброст. Второто значение на еркеч е определено като животно, което води стадото и то дава основание думата да се тълкува като водач.

Еркеч е съхранило оригинални обичаи като лазаруване, коледуване, петльов ден, неговото самобитно народно творчество е известно на науката като еркечки фолклор. Еркеч доказва, че род и родина се пазят не само с оръжие в ръка, а и с език, песни и предания.

***

Проектът „Изграждане на посетителски център за представяне и експониране на местното природно и културно наследство в с. Козичино, община Поморие” се финансира по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, по процедура: МИГ Поморие – 7.5. Мярка 5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, със срок на изпълнение – 36 месеца.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ