ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

На Североизток – Слабият сезон потвърди прогнозите

Лов

От резултатите на изминалия ловен сезон сдру­женията от Североизточна България не са довол­ни. Няма ги дивите свине в Добруджа, Лудогорие­то, Камчийската долина и Тузлука. Голяма част от ловците дори не успяха да срещнат този дивеч, но това не ги отказа да излизат в провежданите излети. Хубавото е , че отстреляните диви свине са били млади и в добро състояние, не са открити заболели и трупове, а при дадените за изследване не са констатирали заболявания.

В ловно-рибарското сдружение „Варненски со­кол“ – Варна са завършили сезона с отстрела само на 42 диви свине, което е из­ключително малко. Никога не е било така в краймор­ските ловища, най-много отстрел има в дружинките в Повеляново, Галата, Кон­стантиново и др., казва спе­циалистът по лова в сдруже­нието Димитър Атанасов.

Около 40 диви свине са слуките на територията на ловищата на ЛРС-Търгови­ще. Най-много те са в дру­жинките Здравец – Подгори­ца – Ралица, Александрово и Лиляк, няма открити забо­лели екземпляри, споделя ловният специалист Стойне Стойнев. Имаме отстреля­ни 9 диви свине този сезон, като отчитаме, че е добър успех. Повечето са по около 140 -150 кг, а един глиган те­жеше над 200 кг, коментира председателят на дружин­ката Здравец – Подгорица – Ралица Венцислав Вълчев.

североизток сезон

В добруджанските ловни полета на ЛРС-Силистра 30-ина са отстреляните през сезона диви свине, с пет повече от предходния, но цифрите показват, че в предните години се е стига­ло до 300-350 животни. Най- много слуки имат ловците от дружинките във Войново, Цар Асен, по 1-2 бройки има в Голеш, Добруджанка и Попина. „Радостното е, че отстреляните диви свине са млади и много здрави, което ни дава надежда за следва­щите сезони“, разказва Ор­лин Николов, председател на ЛРС-Силистра. А пред­седателят на ЛРД-Войново, която е с най-много слуки, Тошко Тодоров е оптимист, след като са завършили се­зона със 17 екземпляра, а в предходната година са има­ли само една слука.

Дружините на ЛРС-Славейно се радваха на добър отстрел

В ЛРС-Разград отстрелът е само 16 диви свине. Пред­варителните прогнози на председателя Пенчо Пен­чев, че сезонът ще е много труден, се сбъднаха, което тревожи ловците. По 3 слуки имат в Сеново и Дянково, а 4 в ЛРД-Цар Калоян. Някол­ко са дружинките с по 1 и 2 отстреляни диви свине.

Малкото ЛРС-Каспичан, което се състои от 4 дру­жинки, показва, че ловците са сравнително доволни от сезона. Ловният специа­лист на сдружението Вале­рий Николов споделя, че най-доволни са ловците от ЛРД-Кюлевча, които са за­вършили сезона с 20 слуки, а съседите от с. Марково имат само 4.

Георги НИКОВ

 

Посетете нашата Фейсбук страница 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ