НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Преброени са 18 000 червеногуши гъски

червеногуши гъски

Второто координирано преброяване на зимуващите гъски в Украйна, Румъния и България се проведе в края на декември. Събраните данни показват значително сходство с тези от предход­ния мониторинг, проведен през ноември. Установени са близо 18 000 червено­гуши гъски, като основната част от птиците са в Румъ­ния. Зоните с най-голям брой червеногуши гъски са в района южно от делтата на р. Дунав.

Байдън обеща САЩ да се върне в Парижкото споразумение за климата

В Украйна числеността на червеногуши гъски е по-ниска в сравнение с но­ември. Близо 1900 червено­гуши гъски са установени в Придунавския регион, като това е най-висока численост за този район в последните няколко години. В Украйна е регистрирано и необичай­но за сезона намаляване на броя на червеногушите гъски в района на езерото Сиваш (област Херсон), традицио­нен район за зимуване на вида. В областта червеногу­ши гъски са наблюдавани на цели 12 места, но никъде с численост над 350 индивида.

Топлото за сезона време предопредели и много ни­ския брой на червеногушите гъски в България – около 130 птици. По-голямата част са отбелязани в райо­на на Свищов-Белене, а по влажните зони край морето (Бургаско и Приморска Доб­руджа) броят им е изключи­телно нисък – едва двайсе­тина птици общо за всички зони.

Посетете нашата Фейсбук страница 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Scroll to Top