140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Нов проблем за аквафермите: Агресивни тюлени

аквафермите тюлени

След въведената забра­на за лов на тюлени, която влезе в сила на 31 януари, рибопроизводителите по базираните в морски води акваферми се видяха в чудо от набезите им. С оглед спазването на разпоредби­те служителите в садковите стопанства се чудят как да опазят сьомгите от посега­телства отвън. Изглежда тюлените бързо усетиха, че са защитени и стават все по-нагли.

Русия – Химически завод уби шарани и амури в акваферма

Организацията на произ­водителите на шотландска сьомга (SSPO) вече изра­зи недоволство: „Прави­телството не предостави никакви насоки за това какво трябва да правят ри­бовъдите, ако тюлени влязат в мрежестите заграждения. Все едно вълк да влезе в кошара с овце и овчарят да гледа безучастно какво се случва. Това не може да продължава така. Секторът се нуждае от компенсации за понасяните загуби…“

Експерти припомнят, че през миналата година саотстреляни към 100 тюле­на, успели да проникнат в садкови ферми. Сега това е невъзможно. В същото време рибовъдите влагат огромни средства за нови заграждения, които обаче често се оказват ненадежд­ни. Наложително е да се намери бързо решение, с което да се озаптят тюле­ните. В случая защитата им се оказа необмислен ход от властите.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ