140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ОСП и Зелената сделка – тема на обширна дискусия

ОСП и Зелена сделка

На 16 март в онлайн формат се състоя дискусия за бъдещето на Общата селскостопанска политика(ОСП) на ЕС до 2027 г., Зелената сделка на Европа (с краен срок 2030 г.) и теми, свързани с евентуалните последици от горепосочените генерални политики на ЕС. Участници в събитието бяха Януш Войчеховски, еврокомисар по селското стопанство; Фредерик Ламбер, представител на френското министерство за земеделието и продоволствията, отговарящ за европейските и международни политики; финландският евродепутат Елзи Катайнен; Моника Небеска – изпълнителен директор на една от големите чешки земеделски и фермерски кооперации; Джереми Уейтс – дългогодишен генерален секретар на Европейското бюро по околна среда и проф. Алън Бъкуел, директор на изследователския отдел към фондация RISE.

Благодарение на Зелената сделка по-лесно ще се опазва околната среда

Януш Войчеховски

Встъпителната реч бе на Януш Войчеховски. Една от основните тези, които застъпи той, бе че Зелената сделка на Европа дава шанс на средните и малки ферми да продължат успешно своята дейност, тъй като са по-щадящи спрямо околната среда. Той също така подчерта, че за периода 2020-2027 г. по ОСП на ЕС се осигуряват 400 млрд. евро, а също така са достъпни средства и от други фондове, така че заложените амбициозни планове за земеделие, щадящо околната среда и постигане на по-добро състояние на дивите животни да не бъде проблем на финансиране, а на по-добра организация и на следване на съответните приоритети, заложени в стратегията.

Моника Небеска, представяйки своята дейност и позиции, подчерта, че в нейната кооперация, където средната възраст на служителите е 32 г., се спазват възможно най-високи екологични стандарти. Въпреки това тя подчерта, че за да се изпълняват подобни стандарти като тези, предвидени в ОСП 2020-2027 г., дадено търговско предприятие трябва да има гарантирана финансова стабилност. Тя също така предложи прецизиране на термините малка, средна и голяма ферма.

Елзи Катайнен подчерта, че една от основните цели, освен намаляване на щетите върху околната среда трябва да бъде запазването и повишаването на качеството на храната, която се произвежда в ЕС. Според нея това ще гарантира запазването както на вътрешните, така и на външните за ЕС пазари.

проф. Алън Бъкуел

Професор Алън Бъкуел изказа категорично мнение, че намаляването на вредите върху околната среда от земеделието трябва да е основното перо във финансовата рамка на ОСП 2020-2027 г., тъй като нанасяните щети са сериозни, а много средства се пренасочват по други начини към бенефициентите.

Джереми Уейтс изтъкна, че според него връзката между ОСП и Зелената сделка тепърва трябва да бъде изградена, тъй като към момента тя е блокирана по редица параграфи. За него от особена важност е да се постигнат измерими цели по отношение на околната среда, които да бъдат отразени и в законодателствата на отделните държави. Друга важна цел, която той подчерта, е да се избягват комуникационни пропагандни механизми, за да се отчитат резултати, представляващи действителността по много по-приятен начин, отколкото тя всъщност е. Третият приоритет според Джереми Уейтс е постигане на много по-добре управление на процесите, свързани с ОСП и Зелената сделка по места. Той подчерта и нуждата от по-широка подкрепа за предприемане на цялостни действия на европейско ниво.

Фредрик Ламбер изказа мнението на Френското министерство на земеделието и продоволствията, че страната има за решаване много вътрешни проблеми в сектора, но борбата с климатичните проблеми, произтичащи от неустойчиви земеделски и фермерски практики ще е в основата на държавната политика в тази сфера.

Последвайте ни и във Facebook!

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ