140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

22 април – ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАШАТА ЗЕМЯ

22 април

Денят на Земята – 22 ап­рил, се отбелязва от 1970 г. най-напред в САЩ. Първото честване на Деня на Земя­та се организира от Гейлорд Нелсън, бивш губернатор и сенатор от Уискънсин, който издига каузата за опазване на природата, и Денис Хей­ес, изявен студентски лидер. В проявите на първия Ден на Земята се включват повече от 20 милиона американци от всички краища на страната. Като резултат от това събитие се оформя мощно движение в защита на околната среда и са приети законите за чист въздух и чиста вода на САЩ. Денят на Земята приобщава хората към идеята за опазва­не на околната среда и спо­мага за промяната на ценно­стите и приоритетите на цяло едно поколение.

През 1990 г. празникът на 22 април бе обявен за международен, а България е една от първите страни, присъединили се към тази инициатива. Целта на Деня на Земята е създаване­то на най-голямото светов­но движение за опазване на околната среда, което да води до позитивна промяна за хо­рата и планетата, свързвайки над 75 000 партньори от пове­че от 190 държави и ангажира повече от половин милиард души. Темата на Деня на Зе­мята за 2021 г. е възстановя­ване на нашата Земя.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ