140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Дават премии за отстрел на хищници в зони с ваксинация против „Бяс”

премии бяс

Със заповед на министъра на МЗХГ Десислава Танева започва събирането на проби от отстреляни и/или намерени мъртви лисици и чакали от зони с ваксинация против „Бяс”. Тази година са предвидени и премии за ловците, които при предаването на труповете ще получават по 20 лв. за отстрелян хищник и по 50 лв. за намерен труп на лисица или чакал. Пробите се предоставят в ДГС/ДЛС след въвеждане на данни в мобилното приложение „Модул лов”. За целта ловно-рибарските сдружения от страната, чийто ловно-стопански райони попадат в зоните, където е извършена ваксинация, ще получат специални баркодове, които ще разпределят сред ловците, ловуващи индивидуално на хищници. За всяка област са определени и бройките за отстрела на хищниците.

Карта на общини, попадащи частично или изцяло в зоните за орална ваксинация срещу бяс

В заповедта изрично е опоменато, че боравенето с трупове на лисици и чакали следва да се извършва при стриктно спазване на мерките за безопасност. При невъзможност или при откриване на съмнителни трупове на лисици и чакали, следва да бъде уведомен официален ветеринарен лекар.

Борба с бяса при лисиците – ВИДЕО от самолет, който разхвърля ваксините

Директорите на ДГС/ДЛС са отговорни за организацията по съхранение и транспортиране на труповете от отстреляни и/или намерени мъртви лисици и чакали за пасивен надзор за контрол и ликвидиране на болестта „Бяс”, до съответните Областни дирекции по безопасност на храните.

Там ще бъдат вземани проби от предоставените трупове и ще се изпращат за изследване съответно глава (мозък и челюст/зъб) и кръв в Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) – гр.София, бул. „Пенчо Славейков” 15.

Вижте заповедта ТУК

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ